profil

Wybierz przedmiot
Teksty 9
Zadania 0
Opracowania 0
Grafika 0
Filmy 0

Cechy Hamleta



poleca90%
Język polski

Rola Monologów w Hamlecie.

Monolog jest formą wypowiedzi zazwyczaj w dramatach. Umożliwia głównemu bohaterowi pokazanie swoich uczuć, myśli przed publicznością. W XVI wieku za czasów Szekspira monologi były bardzo często używane, gdyż za zadanie miały poinformować odbiorcę...



poleca85%
Język polski

William Shakespeare i jego twórczość

Urodził się w Strattford ( hrabstwo Warwickshire ). Był jednym z najgłośniejszych romantyków stulecia. Jest znany wszystkim aż do dziś, ze względu na swoją wspaniałą twórczość ( 36 utworów ). Nie ukończył szkoły średniej - ze względów finansowych....



poleca84%
Język polski

Wzerunek Hamleta w tekscie Herberta "Tren Fortynbrasa" a tekscie Szekspira "Hamlet"

Hamlet, książę Danii. Postać, która swoją osobowością, sposobem myślenia, postrzegania świata i ludzi, zaciekawiła nie jednego czytelnika i zaciekawi jeszcze wielu. Hamlet w „Trenie Fortynbrasa” przedstawiony jest jako idealista. Odbierał świat...



poleca87%
Język polski

Musiałeś zginąć Hamlecie, nie byłeś do życia.

Cytat ten przedstawia Hamleta jako postać tragiczną. Charakter bohatera nie pozwala mu żyć i funkcjonować w społeczeństwie tak jak inni ludzie. Pokazane jest tu „tragic flaw”, czyli wina tragiczna. Hamlet będąc sobą nie pasował do reszty...



poleca84%
Język polski

Musiałeś zginąć Hamlecie, nie byłeś do życia!

Zbigniew Herbert, podając się za Fortynbrasa potraktował Hamleta wręcz okrutnymi słowami - „Musiałeś zginąć Hamlecie , nie byłeś do życia!” – Cytat ten ukazuje w pełni tragizm postaci. Wiele



poleca85%
Język polski

Analiza porównawcza monologów Makbeta (akt 1 scena 7) i Hamleta (akt 3 scena 1)- Wiktoria Weronika Wajda

Główni bohaterowie dramatów tragicznych nie przeżywają realnych losów zwykłych ludzi, są umieszczeni w zamkniętym świecie fikcji literackiej Williama Szekspira; mimo to zachowują się jak



poleca85%
Język polski

Budowa tragedii greckiej. Na czym polega konflikt tragiczny?

Budowa tragedii greckiej Tragedia grecka wywodzi się z chóru, z pieśni poświęconej Dionizosowi. Składa się z dialogów i monologów i ma specyficzną budowę: - stasimon- pieśń wchodzącego chóru



poleca85%
Język polski

Przydatne wskazówki dotyczące analizy i interpretacji utworu epickiego

rozpoznanie wydarzeń, które powodują narastanie dramatyzmu akcji e) opisywanie funkcji dialogów, monologów , mowy pozornie zależnej, itp. f) odszukanie i nazwanie środków językowych służących opisowi



poleca85%
Język polski

Recenzja filmu "Quo Vadis"

reżyserskie i scenograficzne procentują: akcja filmu toczy się wartko od początku do końca, nie ma dłużyzn, zbędnych dialogów czy monologów , kostiumy są odpowiednio dobrane, perfekcyjna, bogata