profil

Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Cechy anarchizmupoleca84%
Kulturoznawstwo

Anarchizm w XIX wieku

Idea wolności i pytanie czym ona jest nurtowała ludzkość już w starożytności, jednak przemiany społeczne 19 wieku spowodowały iż sprawa ta wybuchła z niespotykaną dotąd siłą. Czym wogóle jest anarchizm i o co w tym wszystkim chodzi? Anarchizm...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Ruchy społeczne

ANARCHIZM (gr. anarchia – bezrząd) Twórcy: Michał Bakunin, Pierre Proudhon, Piotr Kropotkin, Georges Sorel. Jest to skrajnie lewicowy ruch polityczny, który ukształtował się w XIX w. Uznaje, że największym zagrożeniem dla człowieka jest państwo....poleca83%
Po szkole

Co to jest anarchizm

(wolnościowy socjalizm) i anarchizm libertariański (anarchokapitalizm). Powszechne są różnice w kwestiach ideologii, wartości i strategii. Znacząco różnią się idee dotyczące tego, jak mogłobypoleca83%
Historia

Konserwatyzm, komunizm, liberalizm, hitleryzm, anarchizm, nazizm, faszyzm.

stosowana wobec pokrewnych ruchów w latach 20. i 30. XX wieku , zwłaszcza narodowego socjalizmu w Niemczech, oraz współczesnych ruchów wywodzących się z partii faszystowskich (neofaszyzm).poleca84%
Politologia

Anarchizm współczesny

· We Włoszech znana była organizacja powiązana z Czerwonymi Brygadami · W USA powstałą partia wolnościowa która głosiła hasła walki o społeczeństwo anarchistyczne. Współczesny anarchizmpoleca90%
Wiedza o społeczeństwie

"Przedstaw w jaki sposób współcześnie na świecie realizowane są doktryny: populizm, anarchizm, ekologizm i pacyfizm.”

takich jak : populizm, anarchizm , ekologizm i pacyfizm. W mojej pracy spróbuję, zgodnie z tematem, przedstawić w jaki sposób są one realizowane. Zacznijmy od POPULIZMU. Znaczenie encyklopedyczne tegopoleca83%
Etyka

Anarchizm na postawie wybanych autorów

: koncepcja społeczności, która w żadnej dziedzinie- zarządzania, biznesu, produkcji, handlu, religii nauczania, rodziny nie dopuszcza przymusu. Klasyczny anarchizm ukształtował się w XIX wieku