profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Burza wymowa utworupoleca85%
Język polski

MOTYW WĘDROWCA

Motyw wędrowca , tułacza był często podejmowany przez twórców epoki romantyzmu . Romantyzm polski rozwijał się w szczególnych warunkach . Polska znajdowała się pod zaborami , a wysiłki czynione w celu odzyskania niepodległości nie przynosiły...poleca84%
Język polski

Wędrujący poeta. Motyw tułacza, wędrowca, poety w różnych epokach literackich

Wędrujący poeta. Motyw tułacza, wędrowca , poety w różnych epokach literackich W literaturze różnych epok często występuje motyw wędrówki. Podróż w życiu człowieka może mieć bardzo wiele znaczeń: możepoleca85%
Język polski

Motyw wędrowca w wybranych tekstach literackich

Odległe krainy,niezwykłe miejsca,odmienne obyczaje,nieznana kultura,inni ludzie,dziwne obrzędy,piękne krajobrazy,urzekające widoki,nowe doznania - to wrażenia,które przychodzą mi na myśl,kiedypoleca86%
Język polski

Motyw dziecka mędrca.

„ Motyw dziecka – wędrowca ” Motyw dziecka – wędrowca jest dość często wykorzystywany w powszechnej literaturze. W takim dziele to dziecko zostało wybrane na tego, który ma przedstawićpoleca83%
Język polski

W jaki sposób H. Bosch wykorzystał motyw syna marnotrawnego? Interpretacja obrazu.

jaśniejszy od pierwszego. W górnym prawym rogu możemy dostrzec nawet barwę niebieską. Wędrowca ukazany na pierwszym planie jest ubrany ubogo. jego strój jest podarty i zniszczony. w ręku trzyma laskępoleca85%
Język polski

Ludzkie życie to wędrowanie – esej

mnie, wyjść od tego w jaki sposób wyobrażamy sobie wędrowca . Od razu przed mymi oczyma staje nieco zaniedbany człowiek w podeszłym wieku. Jego ostre rysy twarzy, skóra wysmagana przez słońce i wiatr