profil

Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Budowanie Polski Ludowejpoleca81%
Wiedza o społeczeństwie

4 czerwca 1989 - Pierwsze wolne wybory

Gdy w wyniku Okrągłego Stołu ustalono parytet 35 procent w Sejmie dla opozycji i wolne wybory do Senatu, niemal rozpoczęła się nie mająca precedensu w powojennej Polsce kampania wyborcza. Plakaty, ulotki, informacje nie pokazywały już jedynie...poleca81%
Historia

Sytuacja polityczno-gospodarcza Polski w latach 1947-1989.

trwała do 10 maja. W II polowie 1989 roku Polacy odzyskali nadzieję na poprawę sytuacji gospodarczej, społecznej i politycznej w Polsce. 4 czerwca 1989 roku odbyły się pierwsze , powojennepoleca85%
Historia

„Jesień narodów“. Scharakteryzuj przemiany społeczno- gospodarcze w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1989-1991.

przez Gorbaczowa organ władzy -Rada Deputowanych Ludowych. Był do następny, ważny krok ku demokratyzacji ZSRR. W 1989 r. zorganizowano wybory do nowego parlamentu radzieckiego . nie były one „ wolnepoleca85%
Historia

Jesień Ludów w Europie, upadek muru berlińskiego i rozpad świata dwubiegunowego

wprowadzenia stanu wojennego „Solidarności”. Obrady zakończyły się oficjalnie drugim plenarnym posiedzeniem Okrągłego Stołu 5 kwietnia 1989 r. 4 czerwca odbyły się wybory do sejmu. 4 lipca ukonstytuowałpoleca81%
Wiedza o społeczeństwie

Przemiany gospodarcze w Polsce po 1989 roku.

W wyniku porozumień Okrągłego Stołu, 4 czerwca 1989 roku odbyły się w Polsce pierwsze częściowo wolne wybory . Zwycięstwo odniosła w nich solidarnościowa opozycja, zdobywając wszystkie z 35% możliwychpoleca83%
Wiedza o społeczeństwie

Przemiany gospodarcze w Polsce po 1989 roku

W wyniku porozumień Okrągłego Stołu, 4 czerwca 1989 roku odbyły się w Polsce pierwsze częściowo wolne wybory . Zwycięstwo odniosła w nich solidarnościowa opozycja, zdobywając wszystkie z 35% możliwych