profil

Teksty 8
Zadania 0
Opracowania 0
Grafika 0
Filmy 0

Cechy nowomowypoleca85%
Dziennikarstwo

Społeczne i kulturowe oddziaływanie języka mediów

Język współczesnych tekstów prasowych KATYŃ Język polskiej prasy różnił się zasadniczo od języka peerelowskiego, ze względu na przekazywane treści. Na poziomie gramatycznym, stylistycznym w całym okresie po ’45 r. teksty prasowe zasadniczo...poleca85%
Polityka

Polityka kulturalna

NOWOMOWA To oficjalny język w państwach realnego socjalizmu. Nie jest ograniczony do krajów demokracji ludowej. Jest językiem krajów komunistycznych np. Kuba. Obecnie nazywamy tak niepoprawny, niechlujny język. Jest rodzajem swoistego kontaktu...poleca85%
Dziennikarstwo

Społeczne i kulturowe oddziaływanie języków mediów

Język współczesnych tekstów prasowych KATYŃ Język polskiej prasy różnił się zasadniczo od języka peerelowskiego, ze względu na przekazywane treści. Na poziomie gramatycznym, stylistycznym w całym okresie po ’45 r. teksty prasowe zasadniczo...poleca86%
Język polski

Nowomowa - cechy

Nowomowa - termin ten pochodzi z książki pt. "Rok 1984" G.Orwell'a CECHY NOWOMOWY : - hierarchizowanie języka (wyrazy mało używane lub nadużywane) - ubóstwo środków językowych (język władzy nie operuje pewnymi wyrazami np.strajk) -...poleca87%
Dziennikarstwo

SiKOM -ćwiczenia

Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów – ćwiczenia - zaliczenie - 1. Krytyka kultury masowej, ideologii i mediów WALTER BENJAMIN Aura – lata 30 XX w. Walter Benjamin odnosi się dopoleca85%
Dydaktyka

Zagadnienia dydaktyka

odbiorze umiejętności i nawyki, wdrażające je do poprawnej recepcji, rozbudzać potrzeby poznawcze, społeczne , kulturalne, czuwać nad skutkami oddziaływania mediów , uczyć wyboru i zapobiegać ujemnym wpływompoleca85%
Socjologia

Tezy do egzaminu z socjologii edukacji

oddziaływania: społeczne , ekonomiczne, kulturowe . Ogół tych czynników kształtuje charakterystyczny styl życia mieszkańców wsi lub miast, ich cele i dążenia oraz typową dla danej miejscowości atmosferępoleca83%
Socjologia

Makrostruktury społeczne

barier i dystansów społeczno-kulturowych między klasami. Mamy do czynienia ze społeczeństwami zunifikowanymi kulturowo i takimi społeczeństwami, gdzie są wyraźnie odrębności kulturowe i społeczne miedzy