profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Budowa sacharydówpoleca84%
Chemia

Sacharydy

SACHARYDY, węglowodany, cukry, wielohydroksylowe aldehydy i ketony oraz ich pochodne; bardzo rozpowszechnione zarówno w organizmach roślinnych (ok. 80% suchej masy), jak i zwierzęcych (ok. 2% suchej masy); spełniają w organizmie wiele funkcji,...poleca84%
Biologia

Białka, sacharydy (cukry weglowodany)

procesie trawienia (proteoliza) na aminokwasy, i wchłaniane do krwiobiegu; zapotrzebowanie to jest zależne od okresu i warunków życia organizmu, a także od jego właściwości osobniczych SACHARYDY [grpoleca84%
Chemia

Sacharydy

1Sacharydy są naturalnymi związkami wulkanicznymi, występują zarówno w organizmach roślinnych jak i zwierzęcych, ale są wytwarzane wyłącznie przez rośliny. Powstają z dwutlenku węgla i wody w procesiepoleca85%
Biologia

Scharakteryzuj budowę i funkcje składników chemicznych występujących w organizmach żywych

, sacharydy . Należą do nich tzw. lipidy narządowe: fosfolipidy i glikolipidy , wchodzące w skład elementów strukturalnych komórek (błon i ziarnistości), a u zwierząt występujące w szczególnie dużejpoleca80%
Chemia

Cukry

lub sacharydy . Tak więc „ sacharydy ” są związkami organicznymi w skład których wchodzą związki węgla, wodoru i tlenu, których skład chemiczny w większości przypadków można ująć ogólnym wzorem CnH2nOmpoleca80%
Biologia

Białka, sole mineralne,węglowodany, witaminy

głównymi składnikami kości izębów, asam fosfor odgrywa ważną rolę wmetabolizmie - wchodzi wskład DNA, RNA (kwasy nukleinowe) inukleotydów. Węglowodany, sacharydy , cukry, cukrowce, związki organiczne