profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Budowa recenzjipoleca85%
Język polski

Różne przydatne pojęcia

Dialog - jest to sposób porozumiewania się z drugą osobą polegający na zadawaniu pytań i udzielaniu odpowiedzi. Dialog może być w wielu formach, m.in. pisanej, mówionej, sms-owej. Atrybut - charakterystyczna cecha kogoś lub czegoś wyróżniająca...poleca82%
Język polski

Rodzaje wypowiedzi

1). STRESZCZENIE - jest ujętą w lapidarny sposób treścią streszczanego tekstu lub innej formy podawczej. Obligatoryjne cechy streszczenia to: - treściwość i skrótowość w przedstawianiu głównych myśli - pominięcie informacji nieistotnych, nie...poleca80%
Język polski

Jak napisać recenzję

1. Co to jest recenzja? Recenzją nazywamy taką formę wypowiedzi, w której autor ocenia jakieś dzieło naukowe, artystyczne itd. Jest to więc forma wypowiedzi subiektywnej, w której piszemy to, co sami sądzimy na temat danego dzieła. 2. Budowa...poleca81%
Kulturoznawstwo

Pojęcie Kultury, różnorodność jej pojmowania

Cycerona . Cyceron w Rozprawach tuskulańskich rozszerza zakres pojęcia i używa słowa cultura w wyrażeniu cultura animi (dosłownie: uprawa umysłu) na określenie filozofii. Od tego momentu terminu kulturapoleca79%
Turystyka i rekreacja

Pojęcia z turystyki.

1.Wyjaśnij następujące pojęcia : turystyka - jest zjawiskiem przestrzennym, należy poznac zagospodarowanie turystyczne tej przestrzeni, stanowi przedmiot badań różnych dyscyplin (politologiapoleca81%
Informatyka

E-usługi

ponieważ nie musimy wychodzić z domu aby załatwić jakąś sprawę -oszczędzamy pieniądze, ponieważ nie musimy płacić za znaczki, wynajmować pomieszczeń itp. Pojęcia : e- mail- jest to wiadomośćpoleca85%
Język polski

Warto czytać- rozprawka

wiedzy, a nasz umysł bogaci się o nowe pojęcia , fakty. Po drugie, czytanie poprawia ortografię. Jest to szczególnie charakterystyczne dla wzrokowców. Patrząc na trudne do zapisania (podpoleca86%
Historia

Igrzyska olimpijskie

: IGRZYSKA OLIMPIJSKIE Cofamy się w 776 r. p.n.e, czyli wtedy kiedy zorganizowano pierwsze igrzyska olimpijskie. W tym temacie znajdziecie różne pojęcia i wiele informacji o igrzyskach olimpijskich