profil

Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Budowa geologiczna gór świętokrzyskichpoleca83%
Geografia

Omów budowę geologiczną i ukształtowanie powierzchni oraz wykorzystanie gospodarcze Wyżyny Kielecko-Sandomierskiej i Gór Świętokrzyskich.

Wyżyna Kielecka - (z paleozoiku i mezozoiku). W obrębie tej krainy wyróżnia się Góry Świętokrzyskie i Wyżynę Sandomierską. Góry Świętokrzyskie - (góry stare) zbudowane ze skał odpornych na niszczenie. Najwyższe wzniesienie: Łysica 612m (pasmo...poleca85%
Geografia

Charakterystyka geologiczna Gór Świętokrzyskich.

Trzon paleozoiczny Gór Świętokrzyskich odsłania się na obszarze o długości przekraczającej 100 km i szerokości ok. 40 km, ciągnącym się od okolic Chęcin w kierunku Sandomierza. Główny udział w jego budowie geologicznej mają utwory kambru i dewonu....poleca78%
Turystyka i rekreacja

Charakterystyka regionu : Góry Świętokrzyskie

Temat : Walory turystyczne Gór Świętokrzyskich 1)Informacje ogólne Góry Świętokrzyskie (342.34.) – masyw górski położony w południowo-wschodniej Polsce. Dokładniej zajmują środkową część wyżyny Kielecko – Sandomierskiej , pomiędzy...poleca83%
Geografia

Góry Świętokrzyskie - prezentacja

Geografia - Góry Świętokrzyskie (prezentacja)poleca79%
Biologia

Świętokrzyski Park Narodowy

Świętokrzyski Park Narodowy Został utworzony w 1950 roku. W tym samym roku część pasma Gór Świętokrzyskich nazwano Puszczą Jodłową . Ogólna powierzchnia parku wynosi 5908 ha. Symbolem parku jest jeleń. Park położony jest w centralnej...poleca85%
Geografia

Referat o Górach Świętkorzyskich

Góry Świętokrzyskie są najstarszymi górami w Polsce. Powstały w czasie kaledońskich ruchów górotwórczych, a ponownie wypiętrzone i sfałdowane zostały w orogenezie hercyńskiej. Położone są w południowo-wschodniej części Polski, w centralnej części...poleca77%
Geografia

Góry Świętokrzyskie

Góry Świętokrzyskie 1. Położenie Góry Świętokrzyskie to najwyżej położona część Wyżyny Kielecko-Sandomierskiej. Wyżynę otaczają Niecka Nidziańska na południu i Nizina Mazowiecka na północy. Góry Świętokrzyskie ciągną się z...poleca81%
Geografia

Wybrany zakątek kraju: Góry Świętokrzyskie

Nazwa Nazwa Gór Świętokrzyskich pochodzi od relikwii drzewa Krzyża Świętego przechowywanych w klasztorze na Łyścu, zwanym również Łysą Górą. Relikwie oprawione w podwójny krzyż benedyktyński można oglądać przy okazji bardzo ważnych świąt...poleca84%
Geografia

Góry Świętokrzyskie

· Rodzaj krajobrazu naturalnego: Krajobraz Gór Świętokrzyskich charakteryzuje się długimi i równoległymi pasmami, o falistej, spokojnej linii grzbietowej, a płaskich i szerokich dnach, którymi płyną bystre rzeki. Rzeki te tworzą liczne przełomy o...