profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Brześńpoleca85%
Język polski

Droga Kmicica

TOM 1 WODOKTY: Kmicic przyjeżdża do Oleńki, rozmawiają o ślubie, etc. LUBICZ: Kmicic jedzie do odziedziczonego majątku, spotyka się ze swoją kompanią (Zend, Kokosiński, Uhlik etc.), urządzają ucztę i po pijanemu strzelają do obrazów, m. in. Do...poleca84%
Język polski

Droga bohatera literackiego do rehabilitacji. Omów temat, odwołując się do fragmentów i całości ,,Potopu". Wskaż etapy przemiany Kmicica, określ nastrój i źródła dramatyczności przedstawionej sceny.

Laudańskiej, chorągiew Wołodyjowskiego, Oleńka Bilewiczówna i Kmicic, który nie powrócił jeszcze do zdrowia. We fragmencie odczytywany jest list króla Jana Kazimierza, który uniewinnia Kmicica i informujępoleca84%
Język polski

Charakterystyka porównawcza: Kmicica i Soplicy.

Kreując postać Andrzeja Kmicica Sienkiewicz nawiązał do postaci Jacka Soplicy z "Pana Tadeusza". Z typowego zawadiaki i warchoła Kmicic, podobnie jak Soplica, przemienia się w bohaterapoleca85%
Język polski

Potop

życia zakonnego, albo do małżeństwa z - Andrzejem Kmicicem. 2. Przyjazd Andrzeja Kmicica do Wodokt w styczniu 1655 roku. - Rozmyślania Oleńki o przeznaczonym jej narzeczonym. - Niespodziewanepoleca85%
Język polski

Charakterystyka Andrzeja Kmicica.

mawiał o nim: „swoją drogą to diabeł jest... i niebezpieczny całą gębą przeciwnik!”. Był odważny i nie bał się przeciwnika, często wychodził mu naprzeciw. Miał swój honor; nie chciał się ośmieszyćpoleca85%
Język polski

Charakterystyka porównawcza Jacka Soplicy i Andrzeja Kmicica.

Kreując postać Andrzeja Kmicica Henryk Sienkiewicz nawiązał do postaci Jacka Soplicy z "Pana Tadeusza". Z typowego zawadiaki i warchoła Kmicic, podobnie jak Soplica, przemienia się w