profil

Teksty 23
Zadania 0
Słowniki 4
Obrazy 0
Wideo 0

Bruzdkowanie

poleca74%
Biologia

Rozmnażanie się i główne etapy rozwoju zarodkowego zwierząt

Kategoria: Charakterystyka organizmu zwierzęcego

U zwierząt przemiana pokoleń spotykana jest tylko u nielicznych bezkręgowców. Typowe zwierzęta są organizmami diploidalnymi, rozmnażającymi się płciowo za pośrednictwem gamet. Rozmnażanie bezpłciowe występuje rzadko, zazwyczaj u zwierząt o niższym stopniu rozwoju ewolucyjnego. Gamety powstają w gruczołach rozrodczych, czyli gonadach – męskich /jądrach/ i żeńskich /jajnikach/. Większość zwierząt jest rozdzielnopłciowa. U obojnaków jeden osobnik posiada gonady obu rodzajów. Zapłodnienie może...

poleca75%
Biologia

Rozmnażanie i główne etapy rozwoju zarodkowego zwierząt

Kategoria: Charakterystyka organizmu zwierzęcego

U zwierząt przemiana pokoleń spotykana jest tylko u nielicznych bezkręgowców. Typowe zwierzęta są organizmami diploidalnymi, rozmnażającymi się płciowo, za pośrednictwem gamet. Rozmnażanie bezpłciowe występuje rzadko, zazwyczaj u zwierząt o niższym stopniu rozwoju ewolucyjnego. Gamety powstają w gruczołach rozrodczych, czyli gonadach – męskich (jądrach) i żeńskich (jajnikach). Większość zwierząt jest rozdzielnopłciowa – u jednego osobnika występują wyłącznie gonady męskie lub żeńskie. U...

poleca45%
Biologia

Rozwój zarodkowy i płodowy człowieka

Kategoria: Rozmnażanie się i rozwój

Zapłodnienie zachodzi w jajowodzie, gdy jeden z plemników wnika do komórki jajowej. Po połączeniu się jąder powstaje zygota. Posiada ona pełny zestaw genów, które determinują płeć i wszystkie inne cechy człowieka. Bruzdkowanie zaczyna się w jajowodzie. Rozwój zarodka w jajowodzie trwa około 6 dni od zapłodnienia. Podziały zapłodnionej komórki jajowej zapoczątkowują bruzdkowanie. W jego wyniku zarodek przybiera postać moruli i w tym stadium dociera do macicy. Implantacja zarodka polega...

poleca67%
Biologia

Rozwój zarodkowy i płodowy człowieka

Kategoria: Rozmnażanie i rozwój człowieka

Okres embrionalny u człowieka rozpoczyna się od momentu zapłodnienia. Obejmuje rozwój zarodkowy i płodowy i kończy się porodem. Zapłodnienie zachodzi w jajowodzie. Jeden z plemników przebija się przez wieniec promienisty, rozpuszcza osłonę przejrzystą otaczającą komórkę jajową za pośrednictwem enzymów zgromadzonych w akrosomie , a następnie wnika do jej wnętrza, stymulując jądro oocytu II rzędu do wznowienia podziału mejotycznego. W jego wyniku powstaje komórka jajowa i ciałko...