profil

Wybierz przedmiot
Teksty 5
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Bodźce chemicznepoleca85%
Biologia

Kontrola i regulacja procesów życiowych u organizmów

Bodźce mogą być: świetlne, dotykowe, grawitacyjne i chemiczne Tropizmy to ruchy wzrostowe, zachodzą pod wpływem działania kierunkowych bodźców. • Fototropizmy- wyciąganie pędu w kierunku światła • Geotropizmy- reakcje na przyciąganie ziemskie...poleca89%
Biologia

Biometeorologia.

BIOMETEOROLOGIA –jest nauką o bezpośrednich i pośrednich wpływach czynników meteorologicznych zmieniających się niereguralnie lub rytmicznie na układy fizykochemiczne i organizmy zdrowe i chore (czyli zwierzęta , rośliny i człowieka....poleca85%
Biologia

Woda środowiskiem procesów życiowych

Woda środowiskiem procesów życiowych Rola wody. Najobficiej występującym składnikiem organizmów jest woda. Jej średnia w nich zawartość waha się w granicach 75-85%. Substancje budujące cytoplazmępoleca85%
Biologia

Współdziałanie układu dokrewnego i oddechowego

, koordynacją, zharmonizowaniem procesów życiowych realizowane są za pośrednictwem układu nerwowego, który u człowieka wykazuje najwyższy poziom rozwoju budowy i złożoności funkcji. Kontrola humoralna środowiskapoleca78%
Biologia

Zagadnienia maturalne z biologii

Regulacja i kontrola czynności życiowych człowieka Percepcja bodźców - narządy zmysłów - Bodźce i ich klasyfikacja - Typy i lokalizacja receptorów - Wrażenia wzrokowe, słuchowe i smakowe