profil

Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Biuro Ochrony Rządupoleca88%
Wiedza o społeczeństwie

System wymiaru sprawiedliwości w Polsce

Sądy powszechne Na sądownictwo powszechne składają się sądy rejonowe, sądy okręgowe i sądy apelacyjne. Sądy rejonowe tworzy się dla jednej lub kilku gmin, sądy okręgowe – dla obszaru działania, co najmniej 2 sądów rejonowych, sądy apelacyjne...poleca90%
Administracja

Prawo administracyjne - ogólnie sem II

Zagadnienia związane z obywatelstwem polskim reguluje ustawa z 15 lutego 1962 o obywatelstwie polskim . Na podstawie ustawy możemy wyróznic 3 sposoby nabycia obywatelstwa: a) z mocy prawa; b) na podstawie decyzji właściwego organu c) w drodze...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Krajowy Organ Praw Człowieka

niezawisłe sądy polegające na rozpoznawaniu sporów prawnych w zakresie prawa cywilnego oraz wymierzania kar, za popełnione przestępstwa. Zgodnie z konstytucją wymiaru sprawiedliwości w Polsce sprawiająpoleca87%
Wiedza o społeczeństwie

Ważniejsze partie 2003

wymiaru sprawiedliwości poprzez zwiększenie uprawnień Ministra Sprawiedliwości w sferze administrowania pracą sądów. Reforma finansów publicznych Naprawa i oczyszczenie państwa, i życiapoleca85%
Administracja

Zagadnienia egzaminacyjne na zasady ustroju politycznego państwa

rodzaje systemów rządów 30. System rządów mieszanych (Polibiusz) 31. System rządów w świetle Konstytucji RP 32. Konstytucyjne zasady wymiaru sprawiedliwości ? (pojęcie wymiaru sprawiedliwości , katalogpoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

System obronny praw człowieka na świecie i w Polsce

związki zawodowe do wspólnego działania na rzecz sprawiedliwości społecznej i lepszych warunków życia na całym świecie. Jest to organizacja trójstronna, w której reprezentanci pracowników ipoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Szanse i zagrożenia dla demokracji w Polsce

niemałą role zaczęły odgrywać naciski wpływowych grup realizowane za pomocą mediów. Wszystko to razem sprawia, że zaufanie do wymiaru sprawiedliwości i jego ocena szybko spadają. Sprawiedliwość