profil

Wybierz przedmiot
Teksty 5
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Bitwa pod Pieskową Skałąpoleca85%
Historia

Zrywy narodowo wyzwoleńcze Polaków w XIX wieku

Tabelka w załączniku o: POWSTANIU KOŚCIUSZKOWSKIM POWSTANIU LISTOPADOWYM REWOLUCJI KRAKOWSKIEJ POWSTANIU STYCZNIOWYMpoleca89%
Historia

Powstanie styczniowe.

W II POŁ. XIX NA EMIGRACJI DZIAŁAŁY TDP LUDWIKA MIEROSŁAWSKIEGO I HOTEL LAMBERT RODZINY CZARTORYSKICH, PO ŚM. CARA ALEKSANDRA II LIBERALIZACJA 1851- ZNIESIONO GRANICĘ CELNĄ Z ROSJĄ POWSTAJĄ W POLSCE UGROPOWANIA:...poleca85%
Historia

Powstanie Styczniowe

Powstanie styczniowe (1863-1864) - narodowy zryw powstańczy przeciwko zaborcy, Rosji. Powstanie wybuchło 22 stycznia 1863 r., trwało do późnej jesieni 1864 roku. W latach 1861-1862 w Królestwie Polskim społeczność polska coraz bardziej domagała...poleca86%
Język polski

Przedstaw i oceń różne koncepcje walki narodowo- wyzwoleńczej w dobie romantyzmu.

Romantyzm w Polsce, podobnie jak w innych krajach Europy, objął swoim zasięgiem w pierwszej połowie XIX wieku wszystkie niemalże dziedziny ludzkiego myślenia i twórczości. Przejawiał się w ideologiach, sztuce, polityce, modzie i obyczajach....poleca80%
Muzyka

Bić się czy nie bić – ścieranie się dwóch koncepcji zachowania tożsamości narodowej Polaków w latach 1815 do 1914.

Po drugim rozbiorze Polski w roku 1792 nastąpił szereg powstań narodowo – wyzwoleńczych. Od lat między historykami trwa spór o to czy warto było walczyć? Uważam że warto było , co postaram się udowodnić. Gdy "Polska" znalazła się pod zaborami...