profil

Wybierz przedmiot
Teksty 5
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Bitwa pod Pieskową Skałą



poleca84%
Historia

Zrywy narodowo wyzwoleńcze Polaków w XIX wieku

Tabelka w załączniku o: POWSTANIU KOŚCIUSZKOWSKIM POWSTANIU LISTOPADOWYM REWOLUCJI KRAKOWSKIEJ POWSTANIU STYCZNIOWYM



poleca89%
Historia

Powstanie styczniowe.

W II POŁ. XIX NA EMIGRACJI DZIAŁAŁY TDP LUDWIKA MIEROSŁAWSKIEGO I HOTEL LAMBERT RODZINY CZARTORYSKICH, PO ŚM. CARA ALEKSANDRA II LIBERALIZACJA 1851- ZNIESIONO GRANICĘ CELNĄ Z ROSJĄ POWSTAJĄ W POLSCE UGROPOWANIA:...



poleca85%
Historia

Powstanie Styczniowe

Powstanie styczniowe (1863-1864) - narodowy zryw powstańczy przeciwko zaborcy, Rosji. Powstanie wybuchło 22 stycznia 1863 r., trwało do późnej jesieni 1864 roku. W latach 1861-1862 w Królestwie Polskim społeczność polska coraz bardziej domagała...



poleca86%
Język polski

Przedstaw i oceń różne koncepcje walki narodowo- wyzwoleńczej w dobie romantyzmu.

skali krajowej- upadek państwa oraz walki toczone w latach 1794- 1864 o ponowne „wybicie się na niepodległość”. Zrywy narodowo wyzwoleńcze , mam tu na myśli powst. Kościuszkowskie, wojny napoleońskie



poleca80%
Muzyka

Bić się czy nie bić – ścieranie się dwóch koncepcji zachowania tożsamości narodowej Polaków w latach 1815 do 1914.

. Każdy z ruchów narodowych miał moim zdaniem przede wszystkim duże znaczenie moralne, jednakże przynosił ogromne straty i liczbę ofiar. W pewnym stopniu zrywy narodowo - wyzwoleńcze przyczyniły się do