profil

Wybierz przedmiot
Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Bitwa pod Gniewempoleca85%
Historia

Wojny polsko – szwedzkie w XVII wieku

W XVI wieku Szwecja była państwem dopiero co wyzwolonym spod pa-nowania Duńczyków. Wtedy zanosiło się, że stosunki Szwedów z Polakami bę-dą bardzo dobre. Te dwa państwa miały zaprzyjaźnionych władców (siostra Zygmunta Augusta była żoną króla...poleca85%
Historia

Geneza konfliktu polsko – szwedzkiego u schyłku XVI wieku

Wybuch konfliktu polsko – szwedzkiego u schyłku XVI wieku ma przede wszystkim charakter dynastyczny. 19 Sierpnia 1587 wybrano królem Rzeczypospolitej Zygmunta III Wazę, następcę tronu szwedzkiego. Nadzieje, jakie wiązano z jego osobą dotyczyły...poleca85%
Historia

Zygmunt III Waza na tronie polskim

Zygmunt III Waza na tronie polskim na podstawie monografii Henryka Wisnera „Sporne jest niemal wszystko. Życie osobiste Zygmunta Wazy i sposób sprawowania przez niego rządów. Polityka zagraniczna i wewnętrzna. Cele, jakie przed sobą stawiał,...poleca83%
Historia

Bitwy Polski w XVII wieku

Bitwy ze Szwecją I połowa XVIIw 1600-1611 1601- Bitwa pod Kokenhausen- pierwsza bitwa o Inflanty, która rozpoczęła się oblężeniem miasta Kokenhausen. Z pomocą miastu ruszyło wojsko dopiero, gdy szlachta uchwaliła nowe podatki wojenne. 25...poleca85%
Historia

wojny polsko- szwedzkie w XVII wieku

WOJNY POLSKO - TURECKIE W XVII WIEKU 1. Zygmunt III Waza (1587-1632) Geneza: - najazdy Tatarów podległych Turcji na RP oraz kozaków podległych RP na ziemie tureckie, - integracja polska wpoleca84%
Historia

Wojny polsko-szwedzkie w XVII wieku - tabela

. Stanisław Koniecpolski -zwycięstwo Polski -rozejm w Starym Targu -Szwedzi zajmują porty pruskie, oprócz Gdańska, Pucka ipoleca85%
Historia

Stosunki wojny polsko-rosyjskie, Stosunki wojny polsko- szwedzkie,Stosunki wojny polsko-tureckie w XVI i XVII wieku

STOSUNKI POLSKO –ROSYJSKIE w wieku XVII Wojny litewsko –rosyjskie :Miała miejsce w 1507-08 pierwsza wojna litewsko –rosyjska po raz pierwszy z udziałem wojsk polskich. Wybuchła na tle konfliktu opoleca83%
Historia

Wojny Polski w XVII wieku

Wojny polsko - szwedzkie w XVII wieku - 1600 początek wojen o Inflanty - 1605 bitwa pod Kircholmem (zwycięstwo wojsk polskich) - 1611 rozejm polsko szwedzki, Polksa obroniłapoleca85%
Historia

Konflikty polsko-szwedzkie w XVII wieku i ich następstwa.

granicę polsko -rosyjską 1605 - bitwa pod Kircholmem, zwycięstwo wojsk polskich pod wodzą Jana Karola Chodkiewicza W Polsce tymczasem narastał konflikt pomiędzy Zygmuntem III Wazą a szlachtą. Król