profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Biogeneza powstanie życia

poleca59%
Biologia

Biogeneza, czyli powstanie życia na Ziemi

W myśl teorii A. Oparina , potwierdzonej doświadczeniami S. Millera i H. Urey związki organiczne powstały samorzutnie ze składników nieorganicznych zawartych w pierwotnej, beztlenowej atmosferze Ziemi, takich jak wodór, azot, para wodna, tlenki węgla, amoniak, przy udziale energii wyzwalanej w wyładowaniach atmosferycznych, wybuchach wulkanów, reakcjach jądrowych, pod wpływem promieniowania ultrafioletowego. Powstałe w ten sposób aminokwasy, cukry i zasady azotowe ulegały następnie...poleca85%
Biologia

Życie - pojęcie z biologi

Życie, zgodnie z ustaleniami biologii zdolność organizmu do przeprowadzania procesów metabolicznych (przemiany materii), dzięki którym możliwe są jego wszelkie funkcje, m.in.: reakcja na bodźce, ruch, podział komórki, wzrost, zmienność,...poleca86%
Biologia

Ewolucja świata zwierząt

Pierwszymi żywymi formami organicznymi były bakterie, które pojawiły się na Ziemi przed około 3500mln lat. Życie na ziemi powstało w warunkach, które dla dzisiejszych żywych form byłyby zabójcze. W atmosferze znajdowało się wiele trujących...poleca85%
Biologia

Biogeneza

w plikupoleca83%
Biologia

Biogeneza

założenia tej teorii ewolucji. Mówi się, że powstawanie życia na ziemi dokonywało się powoli, z materii martwej i nie było dziełem przypadku, ani celowym procesem. Ewolucję przedstawia się jakopoleca87%
Biologia

Biogeneza, doświadczenie Millera i Oparina - ściąga

Biogeneza -atmosfera była redukująca (brak tlenu). Zawierała takie gazy jak: wodór, metan, siarkowodór, tlenek i dwutlen ek węgla, parę wodną. Gazy pierwotnej atmosfery pochodziły z wnętrza ziemi ipoleca85%
Biologia

Biogeneza

założenia tej teorii ewolucji. Mówi się, że powstawanie życia na ziemi dokonywało się powoli, z materii martwej i nie było dziełem przypadku, ani celowym procesem. Ewolucję przedstawia się jakopoleca87%
Biologia

Biogeneza - pochodzenie życia

powstawanie życia na ziemi dokonywało się powoli, z materii martwej i nie było dziełem przypadku, ani celowym procesem. Ewolucję przedstawia się jako przejście od związków nieorganicznych, przez