profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Biblioteka Braci Załuskich 1747poleca85%
Historia

Rzeczpospolita Polska Szlachecka w II poł.XVIII w.

RP. SZLACHECKA W II POŁ. XVIII W. -Stanisław Leszczyński oraz Konarski wystąpili z propozycjami reformy ustroju Pol. Polski, a zwłaszcza zniesienia liberum veto. Konarki był też twórcą Collegium Nobilium(pierwszej szkoły wzoru oświeceniowego, w...poleca85%
Historia

Notatka - oświecenie XVIII wiek

CZASY SASKIE 1697 – koronacja władcy Saksoni na króla Polski Augusta II Mocnego. 1697-1763 – unia personalna z Saksonią 1700-1721 – wojna północna (Szwecja:Rosja), August II poparł Piotra I 1704 – chcieli koronować Staśka Leszczyńskiego (w...poleca85%
Historia

Oświecenie - XVIII wiek

CZASY SASKIE 1697 – koronacja władcy Saksoni na króla Polski Augusta II Mocnego. 1697-1763 – unia personalna z Saksonią 1700-1721 – wojna północna (Szwecja:Rosja), August II poparł Piotra I 1704 – chcieli koronować Staśka Leszczyńskiego (w...poleca84%
Historia

PYTANIA MATURALNE

POLSKO - TURECKIE W II POŁ . XVII W . 34.PARLAMENTARYZM SZLACHECKI. SEJMY I SEJMIKI W POLSCE XVI - XVIII W . 35.WZROST ZNACZENIA ROSJI I PRUS W I POŁ . XVIII W . 36.UKSZTAŁTOWANIEpoleca85%
Historia

Czy upadek Polski w XVIII w. był nieunikniony?

interesie poprawy warunków bytu. Dopiero w II poł . XVIII w . pod wpływem ideologii oświecenia, starano się ulżyć chłopu, czego wyrazem było wzięcie chłopa pod ochronę państwa, na mocy Konstytucji 3poleca76%
Historia

Polska w okresie rządów Stanisława Augusta Poniatowskiego

sejmu sejmiki tracą znaczenie. Ich rola wzrasta od II poł . XVII. SEJMIKI ZIEMSKIE: były kontynuacją dawnych wiecy dzielnicowych. Ich zadaniem był wybór i kontrola posłów, którzy zasiadali w Izbiepoleca84%
Historia

Przyczyny upadku I Rzeczypospolitej

dworowi francuskiemu. Rzeczpospolita pogrążała się w partykularnych konfliktach i chaosie, a nadchodził wiek XVII- zwany wiekiem nieszczęść i zniszczenia. Dodatkowo rządzący w 1-ej poł . XVII Wazowiepoleca84%
Wiedza o społeczeństwie

Demokracja i jej historyczny rozwój

ówczesnej Europie. Od połowy XVII w . ujawniły się rozmaite niebezpieczeństwa i zagrożenia tkwiące w tym systemie. Zostaną one omówione w kolejnych paragrafach. Temat: Demokracja szlachecka XV- XVIII