profil

Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Benzopirenpoleca85%
Chemia

Pierścień Aromatyczny

Pierścień aromatyczny, układ aromatyczny, płaski pierścień atomów węgla (czasem również i atomów innych pierwiastków), zawierający 3, 5, 7 itd. (nieparzystą liczbę) sprzężonych i zdelokalizowanych wiązań podwójnych, charakteryzujących się...poleca85%
Biologia

Szkodliwość palenia papierosów.

1. SKŁADNIKI DYMU TYTONIOWEGO Dym tytoniowy składa się z prawie 4.000 związków chemicznych, z tego ponad 40 to substancje rakotwórcze. Ich działanie nie jest ograniczone jedynie do palaczy tytoniu, ale także dotyczy wszystkich tych osób...poleca89%
Fizyka

Wpływ poruszających się pojazdów mechanicznych na skażenie środowiska naturalnego

Silniki spalinowe używane w pojazdach mechanicznych są zagrożeniem dla środowiska naturalnego i dla naszego zdrowia. Niestety, pojazdów mechanicznych przybywa z roku na rok coraz więcej, co pociąga za sobą konsekwencje. Zwiększa się...poleca85%
Biologia

Wpływ nikotyny na człowieka

Tytoń co roku zabija 4 mln ludzi na świecie. Około 10 mln Polaków pali regularnie 15 – 20 papierosów dziennie. Co 10 sekund na świecie umiera ktoś na chorobę wywołaną paleniem. Nikotyna jest trucizną równie silną jak tak zwany kwas pruski. Jej...poleca85%
Chemia

Związek chemiczny

(łańcuchowe) i związki cykliczne. Związki cykliczne mogą zawierać pierścień aromatyczny lub niearomatyczny układ pierścieniowy, kilka takich układów, albo układy pierścieniowe skondensowane. Zepoleca85%
Chemia

Benzen, Metylobenzen (toluen)

powietrzem mieszaninę wybuchową TOLUEN - Toluen (C6H5-CH3) - węglowodór alifatyczno- aromatyczny . Bezbarwna ciecz o charakterystycznym zapachu, palna, nierozpuszczalna w wodzie.poleca85%
Chemia

Związki aromatyczne

Inną grupą węglowodorów są węglowodory aromatyczne (areny), zawierające w cząsteczce sześcioczłonowy pierścień aromatyczny (lub układ skondensowanych pierścieni aromatycznych), do którego mogą byćpoleca83%
Chemia

Węglowodory aromatyczne

Węglowodory aromatyczne 1. Ogólne widomości Areny czyli węglowodory aromatyczna zawierają charakterystyczny pierścień aromatyczny , ewentualnie układ kilku połączonych ze sobą pierścieni o