profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 2
Grafika 0
Filmy 0

Bakterie heterotroficzne

poleca77%
Biologia

Bakterie heterotroficzne

Bakterie heterotroficzne zdobywają pokarm, pobierając związki organiczne ze swojego otoczenia, przy czym związki o małych cząsteczkach (cukry proste, aminokwasy) wchłaniają bezpośrednio do swego wnętrza. Związki bardziej złożone zostają rozbite na prostsze przez enzymy wydzielane przez bakterie na zewnątrz do środowiska. Substancje wchłonięte do komórki podlegają dalszym przemianom, stając się materiałem budulcowym lub energetycznym. Saprofity wykorzystują jako źródło pokarmu martwe...

poleca45%
Biologia

Odżywianie

U bakterii występują różne formy autotrofizmu i heterotrofizmu. Stąd też ze względu na sposób odżywiania wyróżnia się kilka grup bakterii. Bakterie heterotroficzne : – saprofity, – pasożyty, – symbionty. Bakterie autotroficzne : – chemoautotrofy – przeprowadzają chemosyntezę; – fotoautotrofy – prowadzą fotosyntezę anoksygeniczną lub fotosyntezę oksygeniczną.poleca85%
Biologia

Bakterie

Bakterie - najprostsze, prokariotyczne organizmy jednokomórkowe, występujące we wszystkich środowiskach, nawet w tych w których inne organizmy nie są w stanie przeżyć są to organizmy kosmopolitycznepoleca84%
Biologia

Bakterie - podstawowe informacje

> - heterotroficzne (cudzożywne) - saprofity i roztocza (pobierają pokarm np. ze szczątków roślin; komensale; pasożyty - bakterie chorobotwórcze. Autotroficzne (samożywne potrafią przyswoić dwutlenek węglapoleca83%
Biologia

Bakterie i wirusy

to niektóre laseczki, dwoinki i bakterie mlekowe. e) proteobakterie- organizmy heterotroficzne i chemoautotroficzne. Ów organizmy mają przeważnie sztywną mureinową ścianę kom. oraz wicie. Do tejpoleca79%
Biologia

Królestwa - bakterie, protisty, rośliny, grzyby, zwierzęta

heterotroficzne . Bakterie autotroficzne odżywiają się na drodze fotosyntezy lub chemosyntezy natomiast bakterie heterotroficzne pobierają związki organiczne z martwych szczątków organicznych lub żywychpoleca85%
Biologia

Bakterie

. ziarniaki, dwoinki, pałeczki, leseczki, krętki, przcinkowce i śrubowce. Przeważają heterotroficzne , ale są również fotoautotrofy. Pałeczki okrężnicy żyją w jelitach człowieka. Bakterie brodawkowe