profil

Wybierz przedmiot
Teksty 2
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Azymut geograficzny

poleca53%
Geografia

Pozyskiwanie informacji geograficznych

Źródła informacji geograficznych można podzielić na dwie główne grupy: źródła bezpośrednie i pośrednie. Informacje ze źródeł bezpośrednich uzyskujemy w trakcie prac terenowych. Należą do nich: • obserwacje terenowe; • pomiary; • kartowanie, czyli nanoszenie zjawisk na mapę; • fotografie. Wszelkie prace terenowe możliwe są dzięki podstawowej umiejętności orientacji na powierzchni Ziemi. Pomijając już oczywiste problemy wynikające z możliwości zabłądzenia, bez umiejętności orientacji w terenie...poleca84%
Geografia

Podstawy geografii - pojęcia

Geografia to nauka o powłoce ziemskiej (epigeosfera, geosfera), jej przestrzennym zróżnicowaniu pod względem przyrodniczym i społeczno- ekonomicznym oraz o związkach jakie zachodzą między środowiskiem a działalnością człowieka. Geosfery :...