profil

Wybierz przedmiot
Teksty 9
Zadania 0
Opracowania 0
Grafika 0
Filmy 0

Autosomypoleca85%
Biologia

Genetyka i choroby

GENETYKA-nauka o regułach i mechanizmach dziedziczenia cech DZIEDZICZNOŚĆ-proces przekazywania cech gatunkowych i osobniczych ZMIENNOŚĆ GENETYCZNA- zjawisko polegające na tym że para rodziców może wydać potomstwo różniące się od swojego...poleca85%
Biologia

Niektóre pojęcia z dziedziny genetyki

1 GENETYKA nauka o procesach dziedziczenia 2 DZIEDZICZENIE proces przekazywania zespołu cech potomstwu 3 CYTOLOGIA nauka o komórce 4 KOD GENETYCZNY szyfr, w którym zapisywane są wszystkie białka organizmu 5 KODON 3 nukleotydy kodujące 1...poleca85%
Biologia

Słownik z genetyki.

Aberacja chromosomalna - nieprawidłowość w liczbie lub strukrurze chromosomu. <BR> <BR>Addycja(insercja) - wstawienie dodatkowego pojedynczego nukleotydu (albo kilku) do łańcucha DNA. <BR> <BR>Albinizm - brak...poleca85%
Biologia

Dziedziczenie

1. Geny zlokalizowane na autosomach dziedziczą się niezależnie od płci, bo podczas mejozy segregacja chromosomów "matczynych" i "ojcowskich" jest zupełnie przypadkowa. 2. Geny zlokalizowane na chromosomach płciowych (x, y), to geny sprzężone z...poleca85%
Biologia

Genetyka i jej zastosowanie

Genetyka To nauka o dziedziczności i zmienności organizmów, które są oparte na informacji zawartej w podstawowych jednostkach dziedziczności - genach. (genom). Słowo genetykapoleca83%
Biologia

Genetyka i ewolucjonizm-test rozwiązanie.

Cześć1 1)Nauka o przekazywaniu cech dziedzicznychto:- genetyka - 2)Cząstki kwasu DNAzbudowane są z:-nukleodytów- 3)Kwas DNAprzedstawia się jako:AAGGTCTCAG a odpowiednik to tego:-TTCCAGAGTC- 4poleca85%
Biologia

Genetyka - Mendel, allele.

współdzielne są to geny należące do 2 oddzielnych par, a które wpływają na powstanie jednej i tej samej cechy. Nowa cecha kształtu pojawia się wskutek współdziałania gamet. Choroby dziedziczne związane zpoleca89%
Biologia

genetyka

Genetyka jest nauką zajmującą się badaniem praw i przyczyn dziedziczności i zmienności organizmów żywych. Jednym z pierwszych badaczy, który podejmował próby wykazania związków pomiędzy cechamipoleca83%
Biologia

Genetyka- Ściąga z kl III gim.

zespołem Downa: - skośne oczy - szerokie czoło - krótka szyja i nos - krótkie kończyny górne - niski wzrost - wysunięty język Choroby genetyczne: - Fenyloteketonulia ( brak enzymu w wątrobie