profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Opracowania 0
Grafika 0
Filmy 0

Autosomypoleca85%
Biologia

Niektóre pojęcia z dziedziny genetyki

1 GENETYKA nauka o procesach dziedziczenia 2 DZIEDZICZENIE proces przekazywania zespołu cech potomstwu 3 CYTOLOGIA nauka o komórce 4 KOD GENETYCZNY szyfr, w którym zapisywane są wszystkie białka organizmu 5 KODON 3 nukleotydy kodujące 1...poleca85%
Biologia

Słownik z genetyki.

Aberacja chromosomalna - nieprawidłowość w liczbie lub strukrurze chromosomu. <BR> <BR>Addycja(insercja) - wstawienie dodatkowego pojedynczego nukleotydu (albo kilku) do łańcucha DNA. <BR> <BR>Albinizm - brak...poleca85%
Biologia

Genetyka i choroby

GENETYKA-nauka o regułach i mechanizmach dziedziczenia cech DZIEDZICZNOŚĆ-proces przekazywania cech gatunkowych i osobniczych ZMIENNOŚĆ GENETYCZNA- zjawisko polegające na tym że para rodziców może wydać potomstwo różniące się od swojego...poleca85%
Biologia

Dziedziczenie

1. Geny zlokalizowane na autosomach dziedziczą się niezależnie od płci, bo podczas mejozy segregacja chromosomów "matczynych" i "ojcowskich" jest zupełnie przypadkowa. 2. Geny zlokalizowane na chromosomach płciowych (x, y), to geny sprzężone z...poleca85%
Biologia

Wykaż bezpośrednie znaczenie genetyki dla człowieka XIX, XX i XXI wieku.

dziedziczenia cech potwierdzała ideę ewolucjonistów. Rzecz jasna, Darwin nie miał pojęcia o mechanizmach dziedziczenia. Dopiero w późniejszych latach doszło do integracji genetyki z darwinowską teoriąpoleca85%
Biologia

Historia Genetyki

niektóre z nich są aktywne. Przeniesienie jędra z wykszałconej komórki powodowało śmierć nowo powstałego organizmu. Dopiero w roku 1985 nastąpił swoisty przełom. Steen Willesden stworzył krowę