profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Opracowania 0
Grafika 0
Filmy 0

Autonomia woli stronpoleca85%
Pedagogika

Prawne podstawy życia społecznego

Prawo – jest to zespół norm postępowania o charakterze abstudecyjnym i generalnym Norma prawna – Forma wypowiedzi wyrażona w języku prawnym Akt normatywny – tekst który zawiera przepisy prawa Przepis prawny –podstawowa jednostka aktu...poleca84%
Prawo

Podstawy prawne i organizacja oświaty- pytania do egzaminu

Podstawy prawne i organizacja oświaty 1.co to jest prawo omów gałęzie prawa Prawo (w ujęciu przedmiotowym) to system norm prawnych, czyli ogólnych, abstrakcyjnych i w przybliżeniu jednoznacznychpoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Jakie cechy i właściwości ludzkiej natury warunkują i sprawiają, że człowiek jest zdolny do życia społecznego, że jest podmiotem tego życia

elementem życia społecznego . Rodzaje styczności społecznych charakteryzują już grupę w sposób istotny. Styczności można podzielić na styczności trwałe i przelotne, mogą też być prywatne ipoleca85%
Socjologia

Koncepcja faktu społecznego u E. Durkheima . Założenia metody E.Durkheima .

Socjologia jako nauka, starająca się poznać prawa struktury i rozwoju społeczeństwa pojawiła się dopiero w połowie XIX wieku. Jednak studia nad poszczególnymi dziedzinami życia społecznego , prawamipoleca85%
Prawo

Różne zagadnienia prawne

: - p. publiczne – normy prawne które dotyczą interesu wszystkich, czyli interesie państwa (ogólnego, społecznego ). Regulują relacje między organami władzy publicznej i relacje między jednostką apoleca85%
Socjologia

Socjologia rodziny - rodziny zastępcze i adopcyjne jako formy kompensacji sieroctwa naturalnego i społecznego

uwarunkowania społeczne, ekonomiczne, psy- chologiczne i najczęściej są one ze sobą powiązane. Jak twierdzi A. Wachowiak problem sieroctwa społecznego w Polsce nasilił się w okresie transformacji. Miały