profil

Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Audyt wewnętrznypoleca86%
Prawo

Prawo finansowe: Kontrola i audyt wewnętrzny-znaczenie dla prwidłowej działalnosci jednostek organizacyjnych

Audyt wewnętrzny – dlaczego kontrola wewnętrzna już nie wystarcza? Współcześnie kontrola wewnętrzna w naturalnej dla siebie roli, tj. kontroli następczej (końcowej, sprawozdawczej), przestaje być wystarczają-ca. W nauce o zarządzaniu, od czasów...poleca86%
Administracja

Kontrola w administracji

Rodzaje kontroli w administracjipoleca89%
Zarządzanie jakością

Kontrola i audyt wewnętrzny

w zalacznikupoleca83%
Zarządzanie jakością

Audyt wewnętrzny- pytania testowe

w zalacznikupoleca83%
Finanse i bankowość

Audyt wewnętrzny - ściąga

komórki może złożyć wnioski, odwoł., wyjaśn.w ciągu 14 dni od otrzyman. sprawozdania IV. Dokumentowanie 1) Bież. akta audytu - do dokumen. przebiegu i wyniku zadan. audyt . Zawierają: a) doku. związ. zpoleca92%
Finanse i bankowość

Kontrola w sektorze finansów publicznych

Kontrola w sektorze finansów publicznych Publiczna Wewnętrzna Kontrola Finansowa (PWKF), w skład której wchodzą kontrola finansowa i audyt wewnętrzny , wbudowane w struktury poszczególnych jednostekpoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Działalność gospodarcza i Formy prowadzenia działalnosci Gospodarczej

utracił prawo wykonywania działalności gospodarczej lub rozporządzania swoim majątkiem, ? działalność przedsiębiorcy zagranicznego lub przedstawicielstwa zagraża bezpieczeństwu i obronności państwa, ochronie tajemnicy państwowej lub innemu