profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Audytpoleca86%
Prawo

Prawo finansowe: Kontrola i audyt wewnętrzny-znaczenie dla prwidłowej działalnosci jednostek organizacyjnych

Audyt wewnętrzny – dlaczego kontrola wewnętrzna już nie wystarcza? Współcześnie kontrola wewnętrzna w naturalnej dla siebie roli, tj. kontroli następczej (końcowej, sprawozdawczej), przestaje być wystarczają-ca. W nauce o zarządzaniu, od czasów...poleca85%
Socjologia

Jak poprawić wydajność pracy w firmie? cz.2

Audyt pracowniczy Audyt pracowniczy polegaj na kompleksowym badaniu stanu spraw pracowniczych w danej firmie. Pozwala pracodawcom na weryfikację funkcjonujących w jego firmie praktyk w zakresie spraw pracowniczych. Audyt to także doradztwo,...poleca89%
Zarządzanie jakością

Kontrola i audyt wewnętrzny

w zalacznikupoleca82%
Zarządzanie jakością

Audyt wewnętrzny- pytania testowe

w zalacznikupoleca87%
Administracja

Kontrola w administracji

Rodzaje kontroli w administracjipoleca84%
Finanse i bankowość

Audyt wewnętrzny - ściąga

komórki może złożyć wnioski, odwoł., wyjaśn.w ciągu 14 dni od otrzyman. sprawozdania IV. Dokumentowanie 1) Bież. akta audytu - do dokumen. przebiegu i wyniku zadan. audyt . Zawierają: a) doku. związ. zpoleca92%
Finanse i bankowość

Kontrola w sektorze finansów publicznych

Kontrola w sektorze finansów publicznych Publiczna Wewnętrzna Kontrola Finansowa (PWKF), w skład której wchodzą kontrola finansowa i audyt wewnętrzny , wbudowane w struktury poszczególnych jednostek