profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Asłan Maschadowpoleca85%
Geografia

Konflikty w Jugosławii, Kurdystanie, Kosowie, Ruandzie, Konflikt, Czeczeni, między Tybetanczykami

Jugosławia To państwo w południowo-wschodniej części kontynentu europejskiego, na Półwyspie Bałkańskim, istniejące do rozpadu w 1991 roku i posiadające wtedy około 25 mln mieszkańców....poleca85%
Geografia

Polityczne konsekwencje rozpadu Jugosławii

Jugosławii panował skrajny komunizm kraj ten uniezależnił się od ZSRR, przez co popadł w konflikt ze Stalinem, jednakże otrzymywał gospodarcze wsparcie od Europy Zachodniej. Dzięki rządom silnej rękipoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Łamanie praw człowieka w Ruandzie; ludobójstwo w Ruandzie 1994

Twa 1% Kobieta w Ruandzie 1. Kobietom odbierane jest prawo do wykształcenia. Często rodziny nie stać na wysyłanie do szkoły wszystkich dzieci. Wtedy wybór najczęściej padnie na syna. 2poleca83%
Geografia

Konflikty współczesnej Europy

się najbardziej zapalnym miejscem Europy. Po rozpadzie Jugosławii odżyły dawne konflikty między Chorwatami, Serbami, Bośniakami i Albańczykami, które przerodziły się w wojny, prześladowania, a nawetpoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Konflikty we współczesnym świecie, jak im zapobiegać, jak je rozwiązywać?

uprawiają ziemie, z której część swoich plonów oddają Tutsi w zamian za dzierżawienie krowy. Stopniowo w XX w ., między obu kastami narasta niebezpieczny konflikt . Problemem stała się ziemia wpoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Zmiany polityczne Płw. Bałkańskiego

roku kolejny konflikt stał się w Kosowie , części Nowej Jugosławii . Stanowiący większość mieszkańców Albańczycy domagali się niepodległości, co wobec ograniczania autonomii prowincji doprowadziło do