profil

Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 1
Obrazy 0
Wideo 0

Antykomunistyczne podziemie

polecab/d
Słownik motywów literackich

Solidarnościowa konspiracja

Kategoria: Konspiracja

W popularnych tekstach kultury (piosenki) usiłowano kreować opozycję, antykomunistyczne podziemie według schematów wojenno-romantycznych. Wiadomo jednak, że realia były zupełnie inne... Próbę czasu przetrwały utwory pokazujące tę powojenną konspirację z przymrużeniem oka. Mała apokalipsa Tadeusza Konwickiego daje obraz opozycji, podobnie jak władza, groteskowej, słabej, konspirującej przeciw komunistom. W opozycji działają tchórze namawiający kolegę do samospalenia, sami niezdolni do tego...