profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Antyhitlerowskie powstania w gettach żydowskichpoleca83%
Historia

Zagłada Żydów za rządów Hitlera

W wyniku klęski w wojnie obronnej 1939 roku ziemie polskie na zachód od Bugu i Sanu znalazły się pod okupacją niemiecką. Wilno wraz z okręgiem przekazano Litwie, kilka gmin na Podhalu przyłączono do Słowacji, pozostałe terytoria znalazły się pod...poleca89%
Historia

Zagłada żydów za rządów Hitlera

W wyniku klęski w wojnie obronnej 1939 roku ziemie polskie na zachód od Bugu i Sanu znalazły się pod okupacją niemiecką. Wilno wraz z okręgiem przekazano Litwie, kilka gmin na Podhalu przyłączono do Słowacji, pozostałe terytoria znalazły się pod...poleca85%
Historia

Faszystowskie Niemcy

W Niemczech po I wojnie światowej wzrastał0o bezrobocie, powstawały kłótnie, wojny domowe, chaos polityczny. Wzrastało znacznie niezadowolenie z rządów demokratycznych. Zaczęli panować naziścipoleca92%
Historia

Na przykładzie przywódców faszystowskich oceń rolę jednostki w historii.

lewicy i wszelkiej opozycji wobec Żydów (wprowadzenie tzw. ustaw norymberskich). „Nieomylny wódz”, jak nazywano tego prostego przecież malarza pokojowego, złamał postanowienia traktatu wersalskiegopoleca85%
Historia

Nazizm i Komunizm jako ideologie śmierci

to Józef Stalin (Josif Wissarionowicz Dżugaszwili), sekretarz partii KPZR uważany również z jej dożywotniego dyktatora. Panował w latach 1922 do 1953. Za jego rządów rozwinęły się dwa ważne organypoleca83%
Historia

Analiza sposobów wyniszczania ludności cywilnej przez okupanta w czasie II wojny światowej

, Holocaust, Szoah, eksterminacja Żydów zamieszkujących Europę dokonana 1939-1945 przez Niemcy przy udziale sojuszników i rządów państw zależnych. Zagłada Żydów zgodna była z programem politycznym A. Hitlerapoleca85%
Język polski

Współczesność-Opracowanie epoki

dzieci w Oświęcimiu” mali więźniowie bawią się w palenie Żydów . Te dzieci są najprawdopodobniej małymi Żydami, naśladują poczynania dorosłych, nie zdając sobie sprawy z ich okrucieństwa i nie dostrzegając