profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Antropometriapoleca85%
Biologia

Antropologia

Początki antropologii: Antropologia jako osobna gałąź wiedzy ludzkiej istnieje stosunkowo krótko. Wprawdzie jej początków doszukiwać się można już w starożytnej Grecji, w pismach Herodota, Hipokratesa i innych, naukowe jednak ujęcie i podstawy...poleca85%
Filozofia

Ponad 60 pytań i odpowiedzi z filozofii społecznej

1. Reprezentanci, którego nurtu uważali, że społeczne życie człowieka można wyjaśnić na bazie dyscyplin przyrodniczych? Odp. Fizykaliści 2. Koncepcja człowieka jako maszyny występowała w poglądach … Odp. Holbacha XVIII w – człowiek pojmowany...poleca87%
Socjologia

Antropologia

Antropologia kulturowapoleca86%
Pedagogika

Antropologia kulturowa

W ZAŁĄCZNIKUpoleca85%
Psychologia

Antropologia kulturowa- RASIZM

Rasizm jako element kulturypoleca85%
Socjologia

Z socjologii antropologia

Antropologia jest to nauka o człowieku. Antropologia dzieli się na: · Fizyczną . · Kulturowąpoleca88%
Dydaktyka

Antropologia praca semestralna

Przedstawiam prace z Antropologi.... w pracy znajdziecie przykładowe obliczenia (w tym wypadku dotyczace własnie mnie:-) wymiarów, proporcji i skałdu masy ciała, i nie tylko:-) Polecam studentom