profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Antropologia Samuela Beckettapoleca85%
Język polski

Człowiek Poszczególny a Człowiek Historyczny w sztuce Samuela Becketta "Czekając na Godota"

Wprowadzenie Ciemność powoli staje się blaskiem. Wstaje kolejny dzień, moim oczom ukazuje się nie-malże pusta scena. Z lewej jej strony – zwykły polny kamień. Z prawej – drzewo, a właściwie jego kaleki symbol: potrójnie rozgałęziony konar...poleca85%
Język polski

"Czekając na Godota" sztuka Samuela Backetta.

Składa się z II aktów, a każdy z nich z 3 części. Główni bohaterowie to Estragon i Vladimir. Są to dwaj przyjaciele, znający się od dzieciństwa. Są oni włóczęgami, śpiącymi wrowach. Utrzymują oni, że istnieje szansa odmiany. Ich los może odmienić...poleca82%
Język polski

"Czekając na Godota", "Rok 1984", "Mistrz i Małgorzata" "Dżuma".

"Czekając na Godota" Samuel Beckett Estragon i Vladimir- Włóczędzy. Ich los może odmienić Godot- marzenie, wymysł. Gdy oni czekają na Godota pojawiają się Pozzo i Lucky. te dwie pary spotykają się codziennie, lecz w pierwszej chwili...poleca90%
Język polski

Omów sposoby wykorzystywania muzyki, tańca lub innych przejawów ruchu przez autorów dwóch lub trzech dramatów omówionych w szkole.

Język teatru współczesnego to ciało aktora, głos, ruch sceniczny, muzyka, oświetlenie, scenografia a słowo – w bardziej ograniczonym zakresie. Zastanawiam się czy takie stwierdzenie znajduje potwierdzenie w poznanych przeze mnie dziełach?...poleca85%
Język polski

Ważniejsze zjawiska w literaturze światowej

Literatura francuska egzystencjalizm Powojenny rozgłos egzystencjalizm zawdzięcza przede wszystkim twórczości dwu wybitnych pisarzy: Alberta Camus i Jeana Paula Sartre. Jeana Paula Sartre (1905-1980) to jedna z najgłośniejszych postaci w...poleca85%
Język polski

Teatr awangardowy, groteskowy

Teatr awangardowy, teatr posługujący się nowymi, niekonwencjonalnymi środkami wyrazu, wystawiający nieznany, nietypowy repertuar. W latach 50. i 60. za awangardę była uważana np. dramaturgia E. Ionesco, J. Geneta, S. Becketta, często również S....