profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Antoine Laurent Lavoisierpoleca85%
Historia

Późne Oświecenie, preromantyzm i neoklasycyzm.

1.Dalsze zmiany w geografii kultury europejskiej. -francuski językiem dyplomacji i salonów; wehikuł różnych literatur; wyróżniał osoby z „dobrego towarzystwa” -Francja fala anglomanii; Paryż zainteresowanie literaturą niemiecką;język angielski...poleca85%
Historia

Pojęcia - oświecenie

Rokoko-nurt artystyczno-literacki ukształtowany we Francji w XVIIIw. uznawany często za odmianę schyłkowego baroku. Neoklasycyzm -nowy styl czyli nowy klasycyzm. Oświecenie -okres w dzisjach kulturypoleca85%
Język polski

Preromantyzm

epoki. Preromantyzm , nazwa zespołu tendencji w europejskiej literaturze i kulturze drugiej połowy XVIII w. oraz początku XIX w. poprzedzających w pełni ukształtowany romantyzm. Odrzucono głównepoleca82%
Język polski

Preromantyzm

tendencje romantyczne pojawiają się w połowie XVIII w. Za preromantyzm uważa się ogół tendencji w europejskiej literaturze i sztuce w II połowie XVIII w. będących przejawem odmiennych od klasycyzmupoleca85%
Język polski

Preromantyzm w Niemczech. Pierwiastki romantyczne w balladzie "Król Olszyn" i "Fauście" Goethego.

Romantyzm rozpoczął się się w końcu XVIII w. i trwał do połowy wieku XIX. Rozwijał się pod wpływem dążeń niepodległościowych oraz rewolucji społecznych zapoczątkowanych przez Francję w roku 1789poleca85%
Język polski

Oświecenie - ogólna charakterystyka epoki.

angielskiej i francuskiej tendencje racjonalistyczne i empiryczne. Ramy czasowe i tło polityczne: Na Zachodzie Europy oświecenie trwało od końca XVII w do końca XVIII w. Oświeceniowe