profil

Język polski (1)
Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Analiza wiersza Oblicze Ojczyznypoleca83%
Język polski

wiersz Oblicze ojczyzny

Czytając wiersz Tadeusz Różewicza pt.Oblicze ojczyzny odnoszę wrażenie,iż poeta miał szczęśliwe dzieciństwo,chociaż lata w których przyszło mu dorastać nie należały do spokojnych.Wojna i okupacja nie zatarły jednak beztroskich i pełnych...