profil

Wybierz przedmiot
Teksty 3
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Analiza słabych stron szkołypoleca84%
Pedagogika

Analiza SWOT i program rozwoju szkoły

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MANIACH I. Analiza SWOT Mocne strony szkoły Słabe strony szkoły Kadra - większość nauczycieli posiada wykształcenie wyższe, wszyscy wykształcenie z przygotowaniem pedagogicznym, - studia...poleca84%
Administracja

Polityka rozwoju lokalnego i regionalnego dr Churski Paweł WSHE Włocławek

istniejący pod kątem możliwości jego wykorzystania dla dalszego rozwoju . Analiza SWOT ( słabe strony, silne strony, szanse, zagrożenia) Dotyczy ona: - położenia geograficznego jednostki (dostępnośćpoleca84%
Marketing

Produkt turystyczny jako element strategii rozwoju Miasta i Gminy Barwice

rozwoju . Cele strategiczne, szanse i zagrożenia ich realizacji Dla sformułowania obszarów problemowych w strategii, najczęściej stosowana jest metoda SWOT , czyli analiza słabych i silnych stron oraz szans