profil

Wybierz przedmiot
Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Aleksander Jagiellończyk politykapoleca85%
Historia

Aleksander Jagiellończyk - polityka zagraniczna - Konflikt Aleksandra Jagiellończyka z wielkim mistrzem krzyżackim

Podpisany w Toruniu w roku 1466 pokój kończący wojnę trzynastoletnią, diametralnie zmieniał stosunki dyplomatyczne łączące Rzeczpospolitą i Zakon Krzyżacki. Na jego mocy dotychczasowe terytorium państwa zakonnego zostało podzielone na tzw. Prusy...poleca85%
Historia

„Król tyranem być nie mógł.” Rozwiń myśl zawartą w cytacie, przedstawiającym bilans rządów Jagiellonów w XVIw.

Po śmierci Jana Olbrachta w 1501r tron objął Aleksander Jagiellończyk(1501-1506). W 1501 roku podpisał przywilej mielnicki, który oddawał władzę w państwie senatowi. Akt mielnicki dotyczył także unii Polski z Litwą. Niestety zaraz po koronacji...poleca85%
Historia

Rządy ostatnich Jagiellonów.

Aleksander Jagiellończyk, który panował na Litwie od śmierci swego ojca Kazimierza Jagiellończyka (1492), w 1501 r., po śmierci swego brata Jana Olbrachta, objął władzę również w Polsce. Aby kontynuować przedłużającą się wojnę z Moskwą, zdecydował...poleca85%
Historia

Parlamentaryzm Polski do upadku państwa Polskiego w XVIII wieku.

Polska startowała jako patrymonium , ale już w dobie piastowskiej obok księcia istniała instytucja wiecu , w skład którego wchodzili urzędnicy centralni jak i terenowi , czyli na danej ziemi władca zwoływał urzędników i tam ogłaszał postanowienia...poleca85%
Historia

Polityka zagraniczna Jagiellonów.

Kijowszczyznę, Podole, Wołyń i Ruś Czerwoną. Wojska litewskie pod wodzą kniazia Glińskiego rozbiły główne siły tatarskie w bitwie pod Kleckiem 06.08.1506r. Aleksander Jagiellończyk zmarł 20.08.1506r. wpoleca85%
Historia

Polityka zagraniczna Jagiellonów

szerzyły się opowieści o jego bohaterstwie i cudownym ocaleniu, które spowodowały zwlekanie z koronacją Kazimierza Jagiellończyka . KAZIMIERZ IV JAGIELLOŃCZYK 1447-1492 "Był zaś królpoleca85%
Historia

Polityka zagraniczna Jagiellonów w latach 1447-1572.

kniazia Glińskiego rozbiły główne siły tatarskie w bitwie pod Kleckiem 06.08.1506r. Aleksander Jagiellończyk zmarł 20.08.1506r. w Wilnie. Królem został najmłodszy syn Kazimierza Jagiellończykapoleca84%
Historia

Polityka zagraniczna Jagiellonów

Kiejstutowicza. Wysłany do Wilna jako namiestnik króla, Kazimierz Jagiellończyk został przez bojarów obwołany wielkim księciem Litwy. Nieuznanie tego wyboru przez dwór polski spowodowało nie tylkopoleca82%
Historia

Polska, a Krzyżacy za panowania Jagiellonów.

), tronu czeskiego w 1471 roku, Kazimierz Jagiellończyk zamierzał osadzić Jana Olbrachta (1459-1501) na tronie węgierskim. Doszło wówczas, ku niezadowoleniu Kazimierza Jagiellończyka , do rywalizacji