profil

Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Akt wolipoleca85%
Prawo

Formy czynności prawnej

Podstawową przyczyną powstania zobowiązania jest czynność prawna (umowa). Czynności prawne to działania mające na celu wywołanie określonych skutków prawnych. Elementy czynności prawnej: akt woli → oświadczenie aktu woli → słowne wyrażenie aktu...poleca85%
Prawo cywilne

Czynności prawne jednostronne

Czynności prawne należą do zdarzeń prawnych, które odgrywają w prawie cywilnym szczególną rolę. Za ich pomocą podmioty stosunków cywilno-prawnych, mogą według własnej woli kształtować te stosunki.Aby jednak czynność prawna mogła powstać, musi być...poleca83%
Prawo cywilne

Prawo cywilne

Prawo cywilne - ściaga w załącznikupoleca85%
Prawo

Czynności prawa cywilnego i okoliczności w których można uznać ją za nieważną

decyzji dokonania czynności . Są dwie formy szczególne: forma pisemna i forma notarialna. Zachowanie formy pisemnej polega na sporządzeniu tekstu całej czynności prawnej własnoręcznie, bądź też napoleca85%
Prawo cywilne

Wpływ sprzeciwu i braku zgody współmałżonka na skuteczność dokonania czynności prawnej przez jednego z małżonków pozostających we wspólności ustawowej

prawną odnoszącą skutek ex post , której forma, tak samą zresztą jak w przypadku zgody, powinna odpowiadać formie danej czynności prawnej . Sama odmowa nie wymaga żadnej szczególnej formy , więc może byćpoleca84%
Prawo

Podstawy prawa cywilnego

, czynność prawna może mieć formę ogólną SZCZEGÓLNE FORMY CZYNNOŚCI PRAWNEJ : ze względu na szatę graficzną wyróżniamy: · ZWYKŁA FORMĘ PISEMNĄ – do jej zachowania wystarcza sporządzenie dokumentupoleca85%
Prawo cywilne

Prawo cywilne opracowane zagadnia część ogólna - Uniwersytet Opolski

czynności prawnych Nazwą ta określa się kwalifikację osoby do dokonywania swoistych działań konwencjonalnych, jakimi są czynności prawne. Zdolność do czynności prawnej uzyskują osoby fizyczne (ludzkie