profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Akcent w języku polskim

poleca68%


poleca82%
Język polski

Historia języka polskiego

1 Język słowiański należy do indoeuropejskiej rodziny, zajmującą obszar od Indii po zachodnią Europę. 2 W II i III wieku p.n.e. z języka praindoeuropejskiego ukształtował się język prasłowiański. Zajmowali oni ziemię od Odry na zachodzie,...poleca85%
Język polski

Akcent w języku polskim

Akcent jest to wyróżnienie niektórych sylab wyrazu poprzez ich dodatkowe wzmocnienie za pomocą środków fonetycznych. Wyróżnienie to dokonuje się w następujący sposób: 1. Przez wzmocnienie wydechu i w rezultacie siły artykulacyjnej danej sylaby....poleca77%
Język polski

Nauka o języku - zagadnienia maturalne

1. Norma językowa, błąd i podział błędów 2. Kryteria poprawności językowej 3. Podstawowe funkcje języka 4. Pojęcie kultury języka 5. Słowniki niezbędne użytkownikom polszczyzny 6. Wyrazy bliskoznaczne i pokrewne 7. Styl, jego cechy i rodzaje...poleca82%
Język polski

Akcent i intonacja w języku polskim

czasu brzmienia samogłosek. 2. AKCENT WYRAZOWY - w j. polskim akcent wyrazowy ma charakter przycisku i pada w ogromnej większości na przedostatnią sylabę słowa. Taki akcent nazywamypoleca74%
Język polski

Omów na przykładach różne typy związków frazeologicznych

b) inicjalny - pada na pierwszą sylabę w wersie c) oksytoniczny - męski; pada na ostatnią sylabę w wersie - intonacja - wznosząca (zdanie pytające) i opadająca (zdanie rozkazujące) Ipoleca48%
Język polski

Nauka o języku.

potrzeby danego wiersza, rzadko utrwalają się potem w języku potocznym; bardzo często występują w poezji Cypriana Kamila Norwida i Bolesława Leśmiana oraz w wierszach futurystów. "Tam ukochał