profil

Wybierz przedmiot
Teksty 2
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Agresja we współczesnym społeczeństwiepoleca86%
Socjologia

Narastanie agresji we współczesnym społeczeństwie.

Żyjemy w epoce okropności nie do opisania, można by powiedzieć, że człowiek jest istotą agresywną. Biorąc do ręki książki z zapisaną przeszłością czytamy o wojnach przerywanych innymi wydarzeniami tworzących grozę. Psychologię społeczną możemy...poleca88%
Pedagogika

Agresja i przemoc - pojęcie i podstawy metodologii

, Wprowadzenie do psychologii, Wyd. GWP, Gdańsk 1999, s. 278. Mając na uwadze przeobrażenia, jakie dokonują się we współczesnym społeczeństwie z pewnością za czynniki, które przyczyniają się do powstawania