profil

Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Agencja Rynku Rolnegopoleca85%
Politologia

Polityka gospodarcza

tresc w załącznikupoleca90%
Geografia

Kształtowanie rolniczej przestrzeni produkcji

Stworzenie warunków do trwałego rozwoju rolnictwa – jednego z najważniejszych działów gospodarki kraju – wymaga poszukiwania nowych metod pobudzania i sterowania procesami przemian agrarnych oraz zmiany struktury przestrzennej rolnictwa....poleca85%
Prawo

Prawo rolne - konspekt

Całość w załączniku. Prawo rolne 1. Pojęcie, przedmiot i źródła prawa rolnego. Prawo rolne można określić jako całokształt norm prawnych regulujących stosunki społeczne związane z kształtowaniem ustroju rolnego, w tym także produkcji...poleca89%
Polityka

Zmiany instytucjonalne w polskim rolnictwie w ostatnich latach.

Instytucjonalizm rolnictwa, zmiany w rolnictwie, polityka rolna. Instytucje stają się coraz bardziej znaczącą częścią życia społecznego. Stwarzają ramy i mechanizmy regulujące zachowania ludzi. Kształtują relacje międzyludzkie (polityczne,...poleca85%
Prawo międzynarodowe

Polityka gospodarcza- pojęcia

Najważniejsze pojęcia polityki gospodarczejpoleca85%
Historia

Historia gospodarcza

Ściąga na bazie notatek z wykładówpoleca90%
Ekonomia

Polityka gospodarcza

Polityka gospodarcza – polega na określeniu celów danego systemu gospodarczego oraz sposobów, środków, metod prowadzących do osiągania tych celów, zgodnie z regułami nauk ekonomicznych. Przesłaniapoleca85%
Makroekonomia

Polityka konkurencji – jakie zadania ma w niej państwo, a jakie przedsiębiorstwo

nie może być konkurencyjny w każdej dziedzinie, konkurencyjność się zdobywa a nie posiada, dlatego też rola państwa w polityce konkurencyjności jest nie do przecenienia. Rozsądna polityka gospodarczapoleca85%
Finanse i bankowość

Polityka finansowa, zarządzanie finansami firmy.

Polityka finansowa Polityka finansowa jest to świadoma działalność organów i instytucji państwa, polegająca na określaniu celu swojej działalności oraz optymalnych rozwiązań (środków) dla