profil

Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Agencja Rynku Rolnegopoleca85%
Politologia

Polityka gospodarcza

tresc w załącznikupoleca90%
Geografia

Kształtowanie rolniczej przestrzeni produkcji

Stworzenie warunków do trwałego rozwoju rolnictwa – jednego z najważniejszych działów gospodarki kraju – wymaga poszukiwania nowych metod pobudzania i sterowania procesami przemian agrarnych oraz zmiany struktury przestrzennej rolnictwa....poleca85%
Prawo

Prawo rolne - konspekt

Całość w załączniku. Prawo rolne 1. Pojęcie, przedmiot i źródła prawa rolnego. Prawo rolne można określić jako całokształt norm prawnych regulujących stosunki społeczne związane z kształtowaniem ustroju rolnego, w tym także produkcji...poleca89%
Polityka

Zmiany instytucjonalne w polskim rolnictwie w ostatnich latach.

Instytucjonalizm rolnictwa, zmiany w rolnictwie, polityka rolna. Instytucje stają się coraz bardziej znaczącą częścią życia społecznego. Stwarzają ramy i mechanizmy regulujące zachowania ludzi. Kształtują relacje międzyludzkie (polityczne,...poleca85%
Prawo międzynarodowe

Polityka gospodarcza- pojęcia

Najważniejsze pojęcia polityki gospodarczejpoleca88%
Podstawy przedsiębiorczości

Polityka gospodarcza

1. Narzędzie polityki gosp.: a) polityka fiskalna- czyli manipulowanie poziomem wydatków i wpływów budżetowych, aby podzielić dochód narodowy. Związana jest z polityką podatkowa. b) politykapoleca85%
Politologia

Polityka gospodarcza - cele, uwarunkowania, dziedziny

gospodarki, jej poszczególnych gałęzi, rodzajów produkcji, rynków na określone towary i usługi . Inny podział akcentuje rodzaje problemów, które polityka gospodarcza podejmuje. W krajach niezamożnychpoleca85%
Historia

Historia gospodarcza

Ściąga na bazie notatek z wykładówpoleca90%
Podstawy przedsiębiorczości

Strategia gospodarcza, polityka społeczna i walka z bezrobociem w UE

Strategia gospodarcza , polityka społeczna i walka z bezrobociem w Unii Europejskiej. 1. POLITYKA GOSPODARCZA . POLITYKA GOSPODARCZA to polityka oparta na artykułach 102 i 104C Traktatu o