profil

Wybierz przedmiot
Teksty 2
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Agencja Nieruchomości Rolnychpoleca89%
Polityka

Zmiany instytucjonalne w polskim rolnictwie w ostatnich latach.

Instytucjonalizm rolnictwa, zmiany w rolnictwie, polityka rolna. Instytucje stają się coraz bardziej znaczącą częścią życia społecznego. Stwarzają ramy i mechanizmy regulujące zachowania ludzi. Kształtują relacje międzyludzkie (polityczne,...poleca85%
Edukacja europejska

Wykorzystanie funduszy strukturalnych w polsce w latach 2004 - 2006. Wnioski dla nowego okresu programowania

Rozdział IV. Nowy okres programowania w Polsce 2007 – 2013 62 1. Zmiany w podziale i sposobie wdrażania funduszy strukturalnych w latach 2007 – 2013 62 2. Określenie zasad funkcjonowania Nowej