profil

Teksty 5
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Afazjapoleca85%
Psychologia

Zaburzenia komunikowania się i metody pomocy dzieciom z tym typem zaburzeń

Ogromny wpływ na prawidłowy rozwój osobowości dziecka ma kształcenie mówienia tj. umiejętności komunikowania się za pomocą przekazu werbalnego. Na bazie materiału językowego dziecko konkretyzuje wytwory i przebiegi swoich myśli, uczuć i pragnień....poleca85%
Psychologia

Psychologia kliniczna

PSYCHOLOGIA KLINICZNA I. WPROWADZENIE 1. Psychologia kliniczna (kline ? łoże, klinike ? sztuka leczenia chorych obłożnie, klinikos- lekarz opiekujący się obłożnie chorymi) - zajmuje się zaburzeniami psychicznymi, zaburzeniami z zachowaniu,...poleca85%
Psychologia

Psycholingwistyka

Psycholingwistyka Psycholingwistyka jest dziedziną nauki z pogranicza psychologii i lingwistyki. Jej przedmiot stanowi badanie językowego funkcjonowania człowieka w aspekcie wpływu czynników psychologicznych. Funkcjonowanie językowe obejmuje...poleca85%
Pedagogika

Pedagogika specjalna - terminy

Afazja – gr. aphasa 'niemota'; zob. a-; -fazja.zaburzenia mowy wynikające z uszkodzenia mózgu a nie mięśni artykulacyjnych ani słuchu. Jest kilka jej typów: niezdolność wyrażania myśli słowami, niezdolność rozumienia słów, wybiórcze zaburzenia...poleca85%
Rehabilitacja

Autyzm dziecięcy i wybrane metody terapii na podstawie książki pt. „Autyzm dziecięcy” Lucyny Bobkowicz - Lewartowskiej

główne obszary zaburzeń charakterystyczne dla autyzmu ( zaburzenia w relacjach społecznych, zaburzenia komunikowania się oraz stereotypowe wzorce zachowań), pozostają w ścisłym związku z funkcjonowaniem