profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Adresat Bogurodzicypoleca85%
Język polski

"Bogurodzica" opracowanie.

"Bogurodzica" jest religijną pieśnią liryczną wzorowaną na łacińskich hymnach kościelnych.Nie jest przekładem ani przerobką, lecz oryginalnym utworem.Ma charakter modlitwy skierowanej do Matki Boga(Bogurodzicy).Prośba wyraża pragnienia...poleca88%
Język polski

Bogurodzica opracowanie.

"Bogurodzica": najstarszy wiersz polski, pochodzący z XI wieku lub z pierwszej połowy XII. Składa się z dwóch zwrotek o nierównej długości i liczbie sylab oraz z refrenu. W XIV wieku do pierwszych zwrotek dołączono strofy 3-6, czyli...poleca85%
Język polski

Bogurodzica - opracowanie.

Treść Matko Boża, wstaw się za nami do Jezusa Chrystusa i wyjednaj nam obfitość łask. Panie, zmiłuj się nad nami. Synu Boży, przez wzgląd na Jana Chrzciciela usłysz modlitwę, którą zanosimy do Ciebie, i daj nam szczęśliwy pobyt na świecie oraz...poleca82%
Język polski

"Bogurodzica" - krótkie opracowanie

" Bogurodzica " jest to najstarsza polska pieśń religijna. Jej najdawniejszy przekaz pochodzi z 1407 r., ale czas powstania jest sporny. Analiza tekstu, budowy stroficznej i języka pozwala stwierdzićpoleca85%
Język polski

Najdawniejsze zabytki języka polskiego. "Bogurodzica".

: "Daj ać ja pobruszę a ty poczywaj". 3. " Bogurodzica " z XIII w. 4. Kazania świętokrzyskie z XIV w. (odkrycie w 1890 r.) 5. Kazania gnieźnieńskie z XV w. Zachowały się trzypoleca85%
Język polski

"Bogurodzica".

Bogurodzica uznawana jest za pierwszy Polski wiersz i jest jednym z najstarszych zabytków języka polskiego. Przyjmuje sie, że powstała pomiędzy XI a IV wiekiem. Dwie pierwsze zwrotki pochodząpoleca85%
Język polski

Bogurodzica - najstarsza pieśń polska, jej znaczenie dla kultury polskiej.

Tekst: Bogurodzica dziewica, Bogiem sławiena Maryja! U twego Syna Gospodzina matko zwolena, Maryja! Zyszczy nam, spuści nam. Kyrieleison. Twego dziela Krzciciela, Bożycze, Usłysz głosy, napełń myślipoleca85%
Język polski

Porównaj "Bogurodzicę" i "Lament Świętokrzyski" jako dwa średniowieczne wiersze Maryjne.

Oba te utwory - zarówno "Lament Świętokrzyski" , jak i " Bogurodzica " - zostały napisane w średniowieczu. Główną postacią występującą w obu tekstach jest Matka Boska - Maryja. Mimo to teksty te