profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Administracja XX wiekpoleca85%
Administracja

Historia administracji

Def. Przedmiotowo podmiotowa administracji- zespół działań, czynności i przedsięwzięć organ. I wykon. Prowadzonych na rzecz realizacji interesu publ. Przez różne podmioty, organy i instyt. Na podstawie ustawy i w okr. Prawem formach. Def....poleca87%
Administracja

Historia administracji

Tu znajduje się materiał dotyczący Historii Administracjipoleca84%
Administracja

Historia administracji

sciąga z historii administracji XIX i XX wiekupoleca85%
Administracja

Historia administracji

Praca w załączniku, w punktachpoleca85%
Administracja

Historia ustroju i administracji

opracowane zagadnienia egzaminacyjnepoleca85%
Administracja

Zagadnienia z pytań egzaminacyjnych do "Nauki administracji"

Zagadnienia do przygotowania z książki E. Nosala, Zarys nauki administracji : 1. Przedmiot nauki administracji 2. Historia nauki administracji 3. Administracja jako część aparatu państwa 4