profil

Zagadnienia z pytań egzaminacyjnych do "Nauki administracji"

poleca 83% 1084 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Zagadnienia do przygotowania z książki E. Nosala, Zarys nauki
administracji:

1. Przedmiot nauki administracji
2. Historia nauki administracji
3. Administracja jako część aparatu państwa
4. Organizacja terytorialna państwa
5. Administracja rządowa
6. Administracja samorządowa
7. Organizacja urzędu administracyjnego

Zagadnienia do przygotowania z wykładów

1. Struktura i kształtowanie organizacji administracji publicznej
2. Decyzje w administracji (rodzaje decyzji, modele decyzyjne oraz
konflikty)
3. Proces decyzyjny
4. Cele administracji publicznej
5. Planowanie w administracji publicznej

Podoba się? Tak Nie