profil

Wszystkie uczelnie i kursy
Województwo Małopolskie

Informatyka

Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University
Oddział / Wydział Wydział Informatyki
województwo małopolskie

Studia inżynierskie trwają 3,5 roku. Studia te kończą się obroną pracy inżynierskiej i nadaniem tytułu zawodowego inżyniera informatyki. Program studiów obejmuje ponad 1400 godzin zajęć dydaktycznych. Przeważającą jego część stanowią treści...


Politologia

Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University
Oddział / Wydział Wydział Studiów Politycznych
województwo małopolskie

Studia stacjonarne I stopnia (licencjackie) z zakresu nauk politycznych zapewniają szerokie wykształcenie ogólne i usystematyzowaną wiedzę politologiczną. Uczą myśleć samodzielnie, rozwiązywać problemy, formułować własne poglądy w sposób, który...


Politologia

Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University
Oddział / Wydział Wydział Studiów Politycznych
województwo małopolskie

SPECJALNOŚĆ: ADMINISTRACJA I SŁUŻBY PUBLICZNE Trzyletnie studia adresowane do osób pracujących. Warunkiem niezbędnym do podjęcia studiów niestacjonarnych I stopnia na kierunku Politologia jest udokumentowanie minimum dwóch lat doświadczenia...


Politologia

Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University
Oddział / Wydział Wydział Studiów Politycznych
województwo małopolskie

Studia stacjonarne II stopnia (uzupełniające magisterskie) Cechą charakterystyczną programu studiów politologicznych w WSB-NLU jest przywiązywanie istotnej wagi do wiedzy praktycznej, umiejętności studentów, zdolności do samodzielnej pracy i...


Politologia

Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University
Oddział / Wydział Wydział Studiów Politycznych
województwo małopolskie

Studia niestacjonarne II stopnia (uzupełniające magisterskie) SPECJALNOŚĆ: INSTYTUCJE I ADMINISTRACJA PUBLICZNA Dwuletnie studia dla absolwentów wszystkich kierunków licencjackich i magisterskich -Poszerzające wiedzę o świecie i rozumienie...


Zarządzanie i marketing, specjalność zarządzanie firmą

Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
województwo małopolskie

W ramach tej specjalności przygotowuje się studentów do pracy na różnych szczeblach zarządzania w przedsiębiorstwach i instytucjach, a zwłaszcza w jednostkach zajmujących się marketingiem, zarządzaniem operacyjnym, zarządzaniem kadrami,...


Zarządzanie i marketing, specjalność rachunkowość i zarządzanie finansami

Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
województwo małopolskie

W przypadku tej specjalności zaznajamia się studentów z finansowymi mechanizmami funkcjonowania współczesnej gospodarki rynkowej. Przygotowuje się ich do pracy w działach rachunkowości i innych komórkach związanych z zarządzaniem finansami - w...


Zarządzanie i marketing, specjalność zarządzanie nieruchomościami i ubezpieczeniami

Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
województwo małopolskie

Studenci zdobywają wiedzę i niezbędne umiejętności do pracy w dwóch ważnych segmentach rynku kapitałowego tj. rynku ubezpieczeń i rynku nieruchomości. Wiele instytucji i podmiotów gospodarczych, jak np. banki, prowadzą działalność na obydwu...


Zarządzanie i marketing, specjalność informatyka w zarządzaniu

Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
województwo małopolskie

Specjalność przygotowuje studentów m.in. do projektowania i obsługi systemów informatycznych w przedsiębiorstwie, wykorzystania metod i narzędzi informatyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem, tworzenia i obsługi baz danych, wykorzystania metod...


Zarządzanie i marketing, specjalność integracja europejska

Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
województwo małopolskie

Integracja europejska oznacza odmienną koncepcję studiów, niż ma to miejsce w przypadku kierunku stosunki międzynarodowe lub kierunku ekonomia. Nie są to, bowiem studia z zakresu międzynarodowej polityki gospodarczej, czy makroekonomii. Na...