profil

Wszystkie uczelnie i kursy
Województwo Małopolskie

Zarządzanie i marketing, specjalność zarządzanie i administracja publiczna

Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
województwo małopolskie

W ramach studiów kształci się specjalistów posiadających kwalifikacje do zarządzania procesami finansowymi i gospodarczymi w jednostkach i zakładach administracji publicznej. Przygotowani są do podjęcia pracy m.in. w urzędach gmin, zakładach...


Zarządzanie i marketing, specjalność zarządzanie firmą

Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
województwo małopolskie

W ramach tej specjalności przygotowuje się studentów do pracy na różnych szczeblach zarządzania w przedsiębiorstwach i instytucjach, a zwłaszcza w jednostkach zajmujących się marketingiem, zarządzaniem operacyjnym, zarządzaniem kadrami,...


Zarządzanie i marketing, specjalność rachunkowość i zarządzanie finansami

Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
województwo małopolskie

W przypadku tej specjalności zaznajamia się studentów z finansowymi mechanizmami funkcjonowania współczesnej gospodarki rynkowej. Przygotowuje się ich do pracy w działach rachunkowości i innych komórkach związanych z zarządzaniem finansami - w...


Zarządzanie i marketing, specjalność zarządzanie nieruchomościami i ubezpieczeniami

Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
województwo małopolskie

Studenci zdobywają wiedzę i niezbędne umiejętności do pracy w dwóch ważnych segmentach rynku kapitałowego tj. rynku ubezpieczeń i rynku nieruchomości. Wiele instytucji i podmiotów gospodarczych, jak np. banki, prowadzą działalność na obydwu...


Zarządzanie i marketing, specjalność zarządzanie i administracja publiczna

Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
województwo małopolskie

W ramach studiów kształci się specjalistów posiadających kwalifikacje do zarządzania procesami finansowymi i gospodarczymi w jednostkach i zakładach administracji publicznej. Przygotowani są do podjęcia pracy m.in. w urzędach gmin, zakładach...