profil

Prawo do aborcji – hasłem feministek i przedmiotem troski lekarzy

poleca b/d

Jednym z autorów, który chętnie podejmie gorące feministyczne tematy, jest John Irving. Bohater jego powieści Regulamin tłoczni win, sfilmowanej przez Lasse Hallströma jako Wbrew regułom – lekarz, Wilbur Larch, ukazany przez autora z wielką sympatią, opowiada się za prawem kobiet do bezpiecznego przerywania ciąży. Na jego poglądach zaważy dramatyczne doświadczenie z czasów praktyki lekarskiej w szpitalu położniczym w Bostonie. Umrze w męczarniach po nieudanym, pokątnie i nieprofesjonalnie wykonanym zabiegu jego pacjentka (zresztą znajoma), której Larch odmówił wykonania aborcji, targany wątpliwościami natury moralnej. Obraz tej pacjentki, która mogła żyć, ale z powodu nieprofesjonalnie wykonanego zabiegu zmarła, będzie go prześladował przez całe życie – potem w Bostonie i nietypowej placówce, sierocińcu ze szpitalem, będzie nie tylko odbierał porody, ale także dokonywał aborcji, przekonany o słuszności tej decyzji. Wybór taki wiele go będzie kosztował: w Bostonie spotka się z niechęcią środowiska lekarskiego, gdy dokona aborcji u nieletniej dziewczynki zgwałconej przez ojca. Sfałszuje wówczas szpitalną dokumentację tak, by placówka nie musiała odpowiadać za decyzje niezgodne z prawem, jego koledzy nie poprą go jednak, będzie się też czuł osaczony przez biedne i bogate pacjentki z Bostonu, traktujące go jako ostatnią deskę ratunku – „sławę od aborcji”. Gdy przeniesie się do sierocińca na prowincji, przekonany o słuszności swych działań, będzie nadal dokonywa aborcji, uważając jednak, że decyzja o wykonaniu zabiegu usunięcia ciąży jest wyborem moralnym każdego lekarza. Dlatego np. nie zmusi swego wychowanka i ucznia Homera Wellsa do wykonywania takich zabiegów, pozostawiając mu wolny wybór.
Demonstracja przeciwników ustawy aborcyjnej. Berlin, 29 maja 1990  r.Feministka z innej powieści Irvinga Świat według Garpa, matka Garpa, opowiada się za hasłami feministek i w tym duchu wychowuje syna. Jednym z tych haseł jest oczywiście prawo do przerywania ciąży. Gorące dyskusje społeczne wokół aborcji (aktualne również w obecnej Polsce) nie znalazły dotąd głośnego oddźwięku we współczesnej polskiej literaturze. Za głos w dyskusji można uznać film Doroty Kędzierzawskiej Nic, pokazujący dramat kobiety – dzieciobójczyni, która uśmierciła własne niechciane nowo narodzone dziecko z... miłości do męża i strachu przed nim (film oparty na wydarzeniach autentycznych, opisanych w reportażu w „Gazecie Wyborczej”). Kędzierzawska odżegnuje się jednak od feminizmu...

Warto zobaczyć

Wbrew regułom, reż. Lasse Hallström, Granica,reż. Jan Rybkowski, Boża podszewka, reż. Izabella Cywińska

Porównaj

Wbrew regułom, reż. Lasse Hallström

Zobacz też

feministka, feminizm

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 2 minuty

Spis treści