profil

sztuka dla sztuki

poleca 57% 23 głosów

‘działanie nieprzynoszące praktycznego pożytku, bezcelowe, oderwane od realiów; efekty takiego działania’; wyr. rzecz., hist. liter.; Potrzebujemy religii dla religii, moralności dla moralności i sztuki dla sztuki. – fragm. wykładu V. Cousina (Sorbona, 1818 r.); cytat spopularyzowany przez T. Gautierai Ch. Baudelaire’a. W 2. poł. XIX w. hasło sztuka dla sztuki stało się sztandarowym hasłem parnasizmu franc.; Stosowanie dużych liter jest sztuką dla sztuki (…). – „Polityka”.

Podoba się? Tak Nie