profil

orędzie

poleca 100% 8 głosów

1. ‘uroczyste oświadczenie, oznajmienie, odezwa, apel’; 2. stpol. ‘wiadomość przesłana przez posła, uroczyste oświadczenie’; 3. ‘posłowanie, misja poselska’; od XIV w.; ogsłow. (por. stczes. orudie / orodie ‘narzędzia; naczynie; wyposażenie, sprzęty’, ros. orudie ‘narzędzie; działo’) < psłow. *o(b)rędьje ‘potrzebne narzędzia, przyrządy, instrumenty, naczynia’; ‘to, co służy do doglądania czegoś, kierowania czymś’ – rzeczownik zbiorowy od psłow. *o(b)rędъ / *o(b)ręda ‘doglądanie czegoś, kierowanie czymś; to, co jest przygotowane do czegoś, to, co służy do przygotowania czegoś’; pol. znaczenie jest specyficzne, a jego etymologia – niejasna

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Spis treści