profil

Miesiąc

poleca 56% 9 głosów

1. ‘dwunasta część roku’; 2. ‘księżyc’.

Pochodzenie:

Od XIV w.; ogsłow. (por. czes. měsic ‘księżyc; miesiąc’, ros. mésjac ‘ts.’) < psłow. *měsęcь ‘księżyc, miesiąc księżycowy’ – utworzone przez nawarstwienie przyrostka -ko- na pierwotną postać [*měsę]; podstawą pie. *mē-s- ‘księżyc’.

Źródło Wyraz miesiąc, jako nazwa księżyca, był używanym dawniej przez cały naród zarówno. Od XVIII zaś wieku jest nazwą zachowywaną głównie przez lud, gdyż w języku książkowym i warstw wyższych zyskał sobie monopol księżyc. Tu nadmienić potrzeba, że wyraz miesiąc ma związek językowy z mierzeniem czasu, a księżyc z wyrazem ksiądz, który w mowie polskiej z doby Piastów znaczył to, co dziś monarcha, książę panujący. Takim monarchą, czyli księdzem na niebie, było słońce,a księżycem – miesiąc.
Zygmunt Gloger, Encyklopedia staropolska, 1900-1903

poleca b/d
poleca b/d
Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Spis treści