profil

twarz

drukuj
poleca 62% 13 głosów

1. ‘przednia strona głowy ludzkiej, oblicze’; 2. dawniej ‘stworzenie’; 3. stpol. również ‘to, co zostało stworzone, powołane do istnienia, stworzenie, człowiek, zwierzę’; od XV w.; ogsłow. (por. czes. tvař ‘oblicze, twarz’, ‘człowiek, istota’, ros. tvar’ ‘żywe stworzenie; kreatura’, dialektalne ‘twarz, gęba’) < psłow. *tvarь ‘to, co zostało stworzone, utworzone, uformowane; żywa istota’ – rzeczownik odczasownikowy od psłow. *tvoriti; znaczenie ‘oblicze’ jest wtórne, powstało z ‘to, co ukształtowane, uformowane, kształt, forma, postać’

Przydatne hasło? Tak Nie