profil

Karczma

poleca 65% 14 głosów

‘gospoda, oberża, zajazd’.

Pochodzenie:

Od XIV w.; ogsłow. (czes. krčma, sch. krčma ‘ts.’) < psłow. *krčьma ‘gospoda, karczma’; dalsza etymologia niepewna – jedna z propozycji wiąże ten wyrazz psłow. czasownikiem *krčiti ‘usuwać krzewy i drzewa, karczować’ w pierwotnym znaczeniu ‘budynek (gospoda) na karczowisku’.

Pierwotna postać

W stpol. występowała też postać kaczma z uproszczeniem grupy spółgłoskowej: rczm > czm; w XVI w. wyjątkowo stosowano też formę karzczma.

Źródło Rozpustnikom, karczemnikom wieczna biada.
Marcin Białobrzeski (1522-1586)

Karczemnicy, którzy po karczmach siedzą (...).

Marcin Siennik (zm. 1588)

poleca b/d
poleca b/d
Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Spis treści