profil

Kupić

drukuj
poleca 34% 3 głosy

1. ‘nabyć coś za pewną cenę, za zapłatę’; 2. przenośnie ‘pozyskać; skraść; zarazić się, zawszyć’.

Pochodzenie:

Od XIV w.; ogsłow. (por. czes. koupit, ros. kupiť) < psłow. *kupiti ‘nabyć, kupić’– zapożyczenie z germ. *kaupōn / *kaupjan ‘trudnić się handlem, kupiectwem, handlować’ (por. goc. kaupōn, stniem. kouffen), które pochodzi od łac. caupō, caupōnis ‘karczmarz, oberżysta’.

poleca b/d
poleca b/d

kupować

‘nabywać coś za pewną cenę, za zapłatę’; od XIV w.; ogsłow.< psłow. *kupovati ‘dokonywać kupna, zakupu, nabywać’ – czasownik odrzeczownikowy od psłow. *kupъ ‘kupowanie, kupno, nabywanie’ (poświadczone w stpol. w XV w. formą kup ‘kupienie, kupno, akt nabycia’), który powstał na określenie nazwy czynności od psłow. czasownika *kupiti; pierwotnie był to czasownik pokrewny z kupić, z czasem w pol. stał się czasownikiem niedokonanym od dokonanego kupić

poleca b/d

dokupić

czasownik przedrostkowy

poleca b/d

nakupić

czasownik przedrostkowy

poleca b/d

odkupić

czasownik przedrostkowy

poleca b/d

okupić

okupić (stpol. odXIV w. ‘odzyskać za pieniądze, wykupić; zadośćuczynić’; ‘odkupić, zbawić’

poleca b/d

przekupić

czasownik przedrostkowy

poleca b/d

skupić

czasownik przedrostkowy

poleca b/d

wykupić

czasownik przedrostkowy

poleca 34% 9 głosów

zakupić

czasownik przedrostkowy

poleca 90% 10 głosów

kupywać

forma wielokrotna -kupywać tylko w czasownikach przedrostkowych, np.: odkupywać, wykupywać.

Przydatne hasło? Tak Nie